Till innehåll på sidan

Anmälan till kurs inom program

Som programstudent på KTH ska du anmäla dig till de kurser inom ditt program som du ska följa under nästkommande termin. Anmälan till kurser inom program (AKP) sker via antagning.se inför varje ny termin.

Anmälan till programkurser VT22

Anmälan till programkurser VT22 är öppen 1-15 november 2021.

Inför kursvalet

Som programstudent på KTH ska du anmäla dig till de kurser inom ditt program som du ska följa under nästkommande termin. Ett undantag är om du är student på ett civilingenjörsprogram och ska söka in till ett masterprogram för nästkommande termin, då ska du inte anmäla dig till kurser utan istället välja masterprogram.

Val av masterprogram

Vilka kurser du ska anmäla dig till

Inför kursvalet kommer du att få information kring vad som gäller för ditt program från din programstudievägledare, exempelvis vad som gäller kring särskild behörighet till kurser, vilka kurser som är obligatoriska och inriktningsval.

Vilka kurser som ingår i ditt program ser du i din utbildningsplan i kurs- och programkatalogen . Där hittar du även anmälningskoder och mer information om kurserna, såsom antal platser på kursen, undervisningsspråk och studielokalisering. Du ansvarar själv för att kontrollera att du söker de kurser som finns i ditt programs utbildningsplan och att du uppfyller behörighetskraven. Att det är möjligt att anmäla sig till en kurs innebär inte nödvändigtvis att du kan ha den inom just dina programstudier. Du kan anmäla dig till högst 8 kurser och bli antagen till kurser som totalt uppgår till 35 hp.

Tidigare registrerad

Anmäl dig inte till en kurs du tidigare varit registrerad på. Det går inte att bli antagen igen. Kontakta istället din studievägledare angående möjligheten att, i mån av plats, fortsätta på eller gå om kursen.

Inställt kurstillfälle

Ett kurstillfälle kan komma att ställas in, t.ex. för att det är för få sökande till kursen eller för att det uppstått hinder för att ge kursen. Information om inställd kurs meddelas antingen via antagningsbeskedet eller av kursägande skola beroende på när i antagningsprocessen kursen ställs in.

Anmälan

Anmälan görs två gånger per år via www.antagning.se .

  • Anmälan till höstens programkurser sker i maj varje år
  • Anmälan till vårens programkurser sker i november varje år

Så gör du en anmälan

Så anmäler du dig till kurser inom ditt program via antagning.se

Fullt sekretesskydd

Om du av UHR har fått fullt sekretesskydd för dina personuppgifter på antagning.se ska du inte följa instruktionen ovan även om du uppmanats att göra det. Du ska istället anmäla dig enligt rutiner som du hittar på antagning.se: Fullt skydd . Där hittar du instruktioner för hur du ska gå tillväga för att anmäla dig, samt kontaktuppgifter till UHR.

Det är mycket viktigt att du följer rutinen. Om du använder dig av antagning.se och KTH:s studentportal så finns risken att ditt sekretesskydd på antagning.se försvinner. Du kan inte använda kurskod när du följer rutinen ovan, utan du måste ange anmälningskoden för aktuell termin som du hittar i kursbeskrivningen.

Hitta kursbeskrivning för ditt program

Skyddade adressuppgifter

Om du endast har skyddade adressuppgifter på antagning.se söker du själv via antagning.se enligt den instruktion som gäller för sökande utan sekretesskydd.

Sen anmälan

Sen anmälan gör du via din studievägledare. Kursen kan vara full och då kan du inte antas till den. Du blir endast antagen i mån av tillgängliga platser och resurser.

Antagningsbesked

När urvalsprocessen är klar får du ett e-postmeddelande att ditt antagningsbesked finns på ”mina sidor” på antagning.se. Det är viktigt att du läser antagningsbeskedet (pdf-dokument) för det har viktig information om din antagning. I antagningsbeskedet framgår det att antagning till kurser i AKP är villkorlig, antingen med krav på uppflyttning (antagna t.o.m HT17) eller med krav på att särskild behörighet uppfylls (för antagna fr.o.m HT18). Det betyder att du måste klara kraven för uppflyttning till nästa termin inom ditt program eller uppnå särskild behörighet enligt aktuell kursplan för att få gå kursen.

Kontakt och frågor

Du kan alltid vända dig till ditt skolkansli för frågor om din anmälan och kursval. I första hand ska du alltid vända dig till din studievägledare.

Studievägledning för årskurs 1-3

Studievägledning för årskurs 4-5 (masternivå)

Har du frågor om antagning.se eller hur du hittar kurser på kth.se kan du även vända dig till info@kth.se .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-10-14