Till innehåll på sidan

Mastermässan

Mastermässan vänder sig till KTHs programstudenter som antingen ska välja en masterinriktning inom sitt civilingenjörsprogram eller som är intresserade av att bygga på sin kandidat/högskoleingenjörsutbildning. Mässan vänder sig främst mot studenter i årskurs 2, men alla är välkomna.

Mastermässan 2023

Datum för Mastermässan våren 2023 kommer att publiceras under hösten 2022.

Mappade masterprogram

De studenter som läser en civilingenjörsutbildning har ett antal mastersprogram som de kan läsa där de, efter fullföljda studier enligt utbildningsplan, uppfyller fordringarna för civilingenjörsexamen. I mappningsaffischen framgår det vilka mastersprogram som är mappade inom de olika civilingenjörsutbildningarna. Var medveten om att ändringar och tryckfel kan förekomma, och vi hänvisar alltid till utbildningsplanerna för din årskull. 

Mappningsaffisch Mastermässan 2022 (pdf 562 kB)

Tillgänglighetsanpassad information om de mappade masterprogrammen