Det här gäller för vårterminen

Rektor har fattat ett nytt beslut om vad som gäller för vårterminen 2021. KTH:s campus kommer fortsatt vara öppna och anpassade för att minska smittspridningen, och undervisning kommer till största del genomföras digitalt för alla årskurser.

Detta gäller under läsåret med anledning av covid-19

KTHB

Begränsade öppettider på KTH Biblioteket på campus

Med anledning av de skärpta allmänna råden har huvudbiblioteket på KTH Campus begränsade öppettider fram till 24 januari.