Bli studentambassadör!

Vill du ha ett roligt, flexibelt och meriterande jobb vid sidan av dina studier på KTH? Som studentambassadör jobbar du med att informera och inspirera presumtiva studenter över hela landet till att söka en utbildning på KTH. Du svarar även på frågor på webbsidan ”Fråga en KTH-student”.

Lunchseminarier karriär

Det är aldrig för tidigt att börja fundera på nästa steg. Välkommen att delta på karriärseminarier under lunchen. 

Undersökning om hur du upplever din utbildning och studiemiljö på KTH

KTH strävar ständigt efter att förbättra utbildningarnas kvalitet och studiemiljön. Under påskveckan kommer en enkät sändas till dig som är i ”mitten” av din utbildning. Dina svar är viktiga! Det är frivilligt att delta men dina svar är mycket betydelsefulla och kan inte ersättas av någon annans.

Driftsinformation

  • Inga aktuella nyheter just nu.