Nyantagen till vårterminens program?

Här hittar du som är antagen den information du behöver om din studiestart.

Förbättra dina studieresultat!

Du kan få stöd i att utveckla dina färdigheter inom t ex språk, matematik, informationssökning och studieteknik.

Till sidans topp