Anmäl dig till Hack the Crisis 3-6 april

KTH är med i Hack the Crisis, ett hackathon där vi tillsammans kan hitta nya lösningar på samhällets utmaningar till följd av Covid-19.

Vårterminens undervisning och tentamen

All undervisning och examination kommer att bedrivas digitalt terminen ut på KTH. Vårterminen kommer inte att förlängas, utan tentamen kommer att genomföras som vanligt under våren, men i digital form och på distans.

KTH:s information om Coronaviruset

Aktuell information från KTH och myndigheterna med anledning av virusets spridning.

Notisen uppdaterades senast den 3 april.