Utsatt för diskriminering eller sexuella trakasserier?

För att få stöd när du upplevt att du blivit diskriminerad, trakasserad, sexuellt trakasserad eller blivit utsatt för kränkande särbehandling vänder du dig till utsedd kontaktperson på skolan.

Undersökning om hur du upplever din utbildning och studiemiljö på KTH

KTH strävar ständigt efter att förbättra utbildningarnas kvalitet och studiemiljön. Under påskveckan kommer en enkät sändas till dig som är i ”mitten” av din utbildning. Dina svar är viktiga! Det är frivilligt att delta men dina svar är mycket betydelsefulla och kan inte ersättas av någon annans.