Till innehåll på sidan

Reservantagning och reservupprop

Står du som reserv efter urval ett eller urval två? Här hittar du vad som gäller för reservantagning och reservupprop på KTH.

Om du är reservplacerad till ett program eller en fristående kurs efter första antagningsbeskedet och vill behålla din reservplats ska du tacka ja senast sista svarsdag. Invänta sedan det andra antagningsbeskedet för besked om du har blivit antagen eller står kvar som reserv.

Om du är reservplacerad till ett program eller en fristående kurs efter andra antagningsbeskedet och det blir aktuellt med reservantagning för dig kommer du att bli kontaktad direkt av oss på KTH.

Observera att KTH använder överintag vilket innebär att det inte nödvändigtvis blir plats ledig även om antagna personer tackar nej.

Reservupprop för tekniska basutbildningar

Våre tekniska basutbildningar, både Tekniskt basår 60 fup och Tekniskt basår, termin 2 30 fup (också kallat Teknisk bastermin) håller reservupprop.

Reservupprop för Tekniskt basår, 60 fup

Reservupprop för Tekniskt basår, 60 fup på KTH Campus, KTH Flemingsberg eller KTH Södertälje till höstterminen 2023 sker via telefon 16 augusti 2023 kl. 9.30–ca 16.00.

För att vara med i reservuppropet måste du vara tillgänglig på telefon kl. 9.30–16.00. Om vi inte kan nå dig när vi ringer första gången, ringer vi igen inom fem minuter. Om vi fortfarande inte får svar så går reservplatsen till nästa person. Se till att telefonnumret på ditt konto på antagning.se  stämmer, det är det vi ringer till.

Det finns ingen möjlighet att vi ringer någon annan person åt dig, det måste vara du själv. Kan du inte ta emot telefonsamtal 16 augusti 2023 kl. 9.30-16.00 kan du ansöka om dispens genom att i god tid mejla info@kth.se .

Efter reservuppropet är slut publiceras det på denna sida.

Reservupprop för Tekniskt basår, termin 2 30 fup

Reservupprop för Tekniskt basår, termin 2 30 fup på KTH Flemingsberg till höstterminen 2023 sker via telefon 15 augusti 2023 kl. 15.00–ca 17.00.

För att vara med i reservuppropet måste du vara tillgänglig på telefon kl. 15.00 -17.00. Om vi inte kan nå dig när vi ringer första gången, ringer vi igen inom fem minuter. Om vi fortfarande inte får svar så går reservplatsen till nästa person. Se till att telefonnumret på ditt konto på antagning.se  stämmer, det är det vi ringer till.

Det finns ingen möjlighet att vi ringer någon annan person åt dig, det måste vara du själv.

Efter reservuppropet är slut publiceras det på denna sida.

Har du frågor om reservantagning?

Har du frågor om reservantagning till program kontaktar du respektive program .

Har du frågor om reservantagning till fristående kurser mejlar du info@kth.se .