Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Meddela oss din kontaktperson vid krissituation

Som ny student på KTH kan du lämna kontaktuppgifter tillhörande en anhörig eller närstående som vi kan kontakta vid en eventuell krissituation.

Du lämnar uppgifter genom formuläret nedan. Det är helt frivilligt att lämna uppgifter och du kan dra tillbaka ditt samtycke när helst du vill. Läs mer om hur informationen kommer att användas och hur du uppdaterar eller raderar din information längre ner på den här sidan.

Observera att du måste få godkännande från den anhörige eller närstående innan du lämnar några uppgifter.

Hur kommer informationen att användas?

Uppgifterna du lämnar genom att fylla i formuläret kommer att förvaras på ett säkert sätt av KTH och enbart ett fåtal personer inom verksamhetsstödet har tillgång till uppgifterna. Vid en eventuell krissituation kommer uppgifterna delas med din huvudansvarige på KTH (till exempel programansvarig) som kommer att kontakta din anhörige. Informationen kommer inte att användas i någon annan situation förutom en krissituation och uppgifterna kommer inte delas utanför KTH. När du inte längre är student vid KTH så kommer informationen att raderas.

Hur uppdaterar jag eller raderar information?

Att lämna kontaktinformation till anhörig är helt frivilligt och du kan när som helst välja att få informationen borttagen. Om du vill att vi tar bort den informationen du angett via formuläret så mailar du info@kth.se .

Om du vill ändra eller uppdatera den information du angett, fyll i formuläret på nytt och maila info@kth.se  om att den gamla informationen ska tas bort.

Lagring av data

KTH hanterar dina personliga data enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), och är ansvariga för riktlinjerna för GDPR efterföljs.

Du har rätt att begära ut information om vilken data KTH har på dig. Begäran ska skickas till dataskydd@kth.se  alternativt postas till Kungliga Tekniska Högskolan, Registrator, Brinellvägen 8, 100 44 Stockholm.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål kring hur KTH hanterar lagring av personuppgifter, detta görs till dataskydd@kth.se  eller till Integritetsskyddsmyndigheten.