Till innehåll på sidan

Stöd och service på KTH

KTH erbjuder många olika typer av stöd och service till dig som student för att du ska få en bra studietid på KTH. Här får du som nyantagen student introduktion till de olika stöd du kan få under din studietid.

Navigera på sidan

KTH Entré – Allmänna frågor och ärenden 

KTH Entré är en central mötesplats på KTH Campus för information, studier och event. Här kan du som student få hjälp med allmänna och praktiska frågor om KTH. Du kan få hjälp med exempelvis vägvisning och kontaktuppgifter, registrerings- och studieintyg, passerkort, KTH-konto samt annan IT-support.

Här erbjuds också lunchseminarier inom bland annat karriär och studieteknik. Du är också välkommen förbi om du vill träffa vänner eller sitta och plugga.

KTH Entré

Fler sätt att kontakta KTH

Har du frågor om din antagning?

Undrar du något om antagningsbesked, behörighet, anstånd eller överklaganden kan du mejla info@kth.se .

IT och digitala tjänster

Vägledning och frågor om studier, utbildning och karriär

KTH erbjuder dig studie- och karriärvägledning, för att du ska utveckla effektiva studiestrategier och göra välgrundade val i din studiesituation. Du kan kontakta studie- och karriärvägledare både för studierelaterade frågor och studiesociala ärenden som exempelvis att upprätta en studieplan eller diskutera din studiesituation.

Studie- och karriärvägledning

Tips och stöd om studieteknik

Studenthälsan 

Till Studenthälsan är du välkommen på samtal och olika gruppaktiviteter för att främja din hälsa under studierna. Du kan komma i kontakt med en företagssjuksköterska, kurator eller psykolog. De kan vara ett stöd för dig om du känner att du behöver prata med någon när du inte mår bra.

Studenthälsan

Funka – Kompensatoriskt stöd för dig med funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning finns det kompensatoriska stöd att få under dina studier på KTH. Funktionsnedsättningar du kan få stöd för är exempelvis dyslexi, autism, ADHD, ADD, varaktig psykisk ohälsa och fysiska funktionsnedsättningar. Gruppen som samordnar stödet heter Funka. Här kan du se vilka stöd du kan få från KTH, samt hur du ska göra för att ansöka om stöd. Se till att ansöka om stöd i god tid då det är många studenter som ansöker om stöd i början av terminen.

Funka – Stöd för dig med funktionsnedsättning

KTH Biblioteket 

Under din studietid kommer du vara i behov av att hitta bra och relevant litteratur och information. KTH Biblioteket ger dig tillgång till det material som du kommer att behöva och personalen är specialister på att vägleda dig till de rätta källorna. Du kan boka in personlig handledning eller komma på workshoppar och seminarier.

KTH Biblioteket

Två personer går genom bibliotekshallen

Jämställdhet, mångfald och lika villkor 

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Equality Office på KTH  jobbar för en inkluderande studiemiljö där alla studenter behandlas på lika villkor. Om du som student blir utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling, finns speciellt utsedda kontaktpersoner på KTH som du kan kontakta.

Jämställdhet, mångfald och lika villkor

Stöd och anmälan vid diskriminering

Elitidrott och studier

Är du elitidrottare och vill förbereda dig för en civil karriär genom högskolestudier? KTH är ett Riksidrottsuniversitet och kan erbjuda dig som idrottar på landslagsnivå en god möjlighet att kombinera din elitidrottskarriär med studierna. Vi har ett genomtänkt stöd till dubbla karriärer. Stödet gör det möjligt för dig som elitidrottare att kombinera studier på KTH med träning och tävling på högsta nivå. KTH:s program för dubbla karriärer är anpassat för att du ska få stöd för att må bra såväl under som efter din elitidrottskarriär.

Kombinera elitidrott och studier

Rättigheter och skyldigheter

De rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som student är reglerade i nationella lagar och förordningar, men även i lokala styrdokument som KTH har tagit fram. Här kan du få koll på hur din utbildning styrs, hur KTH vill utvecklas framåt och hur du kan påverka dina studier.

Rättigheter och skyldigheter

Påverka din utbildning

Undvik fusk och plagiering

Slarv, stress och okunskap om hur källmaterial ska användas kan leda till att du kopierar in någon annans material i rapporter och uppsatser, men det är ingen giltig anledning vid en prövning i disciplinnämnden. Här kan du läsa mer om hur du undviker fusk och plagiering

Undvik fusk och plagiering 

Trygghet och säkerhet

KTH har en väletablerad säkerhets- och krisorganisation som är till för att du ska känna dig trygg och säker under din studietid. KTH:s säkerhets- och krisorganisation ansvarar bland annat för inpassering i KTH:s lokaler, vart du vänder dig om du behöver hjälp i olika typer av situationer, hur du ska agera vid brand och hur du förebygger stöld.

Säkerhet och krisorganisation