KTH Biblioteket

Söktjänsten Primo samlar information från många källor till en omfattande samling vetenskapligt/akademiskt material: Bibliotekets tryckta samlingar, e-böcker, e-tidskrifter, artiklar m.m. Du kan också få träffar på material som biblioteket inte har tillgång till. Sådant material kan i många fall beställas.

Just nu kan det vara problem med att söka i Primo. Vi jobbar på att lösa det. Om sökning i Primo inte fungerar, prova istället att söka direkt i våra specifika söktjänster och databaser.

NYHETER

Vi är live!

Vad tycker ni om vår nya sajt? Det är inga stora ändringar som gjorts, men vi hoppas att det ska bli lättare att hitta. Har du synpunkter och förslag får du gärna höra av dig till oss.

NYHETER

Utökad prenumeration på e-böcker från Safari Tech Books Online!

Safari Tech Books Online är en av våra mest använda e-boksresurser. Nu har vi utökat vår prenumeration med nära 20 000 titlar till nästan 30 000 titlar. Safari Tech Books Online innehåller böcker inom IT, data och teknik från en mängd olika förlag, bl a O’Reilly Media and The Pearson Technology Group. Du hittar dem alla i Primo samt direkt på plattformen.

Kalender

E-böcker om informationssökning

Till sidans topp