KTH Biblioteket

Söktjänsten Primo samlar information från många källor till en omfattande samling vetenskapligt/akademiskt material: Bibliotekets tryckta samlingar, e-böcker, e-tidskrifter, artiklar m.m. Du kan också få träffar på material som biblioteket inte har tillgång till. Sådant material kan i många fall beställas.

NYHETER

Ny rapport om Open Access-publicering på KTH

Publiceringens Infrastruktur (PI) har tagit fram en rapport som visar statistik över KTH:s Open Access-publicering. Rapporten visar hur stor andel av de publikationer som KTH producerade under 2011-2014, som är fritt tillgängliga.

NYHETER

Översyn av e-resurser

Mediakostnaderna för universitets- och högskolebiblioteken har både nationellt och internationellt visat en starkt uppåtgående trend under åren 2014 och 2015. KTHB har därför genomfört en översyn av befintliga resurser.

Kalender

E-böcker om informationssökning

Till sidans topp