KTH Biblioteket

Söktjänsten Primo samlar information från många källor till en omfattande samling vetenskapligt/akademiskt material: Bibliotekets tryckta samlingar, e-böcker, e-tidskrifter, artiklar m.m. Du kan också få träffar på material som biblioteket inte har tillgång till. Sådant material kan i många fall beställas.

NYHETER

Lär dig mer om IEEE

Tisdagen den 8:e september ges två intressanta seminarier av Eszter Lukacs från IEEE på Huvudbiblioteket.

NYHETER

BrowZine nu tillgängligt för datorer

BrowZine finns sedan tidigare tillgängligt för användning på mobiler och plattor. Nu är det dags för BrowZine Web Edition, som gör det möjligt att läsa många av bibliotekets vetenskapliga tidskrifter på din dator.

Kalender

E-böcker om pyroteknik

Till sidans topp