KTH Biblioteket

Söktjänsten Primo samlar information från många källor till en omfattande samling vetenskapligt/akademiskt material: Bibliotekets tryckta samlingar, e-böcker, e-tidskrifter, artiklar m.m. Du kan också få träffar på material som biblioteket inte har tillgång till. Sådant material kan i många fall beställas.

NYHETER

Provperiod av e-böcker från Karger

Fram till slutet av juni har vi tillgång till 600 titlar från förlaget Karger. Innehållet omfattar alla medicinska discipliner.


Innehållet är också sökbart i Primo

NYHETER

Årlig Bibliometrisk Uppföljning publicerad på intranätet

Den första omgången av Årlig Bibliometrisk Uppföljning (ÅBU) finns nu publicerad på KTH:s intranät. Webbsidorna innehåller bibliometrisk statistik för KTH och KTH:s skolor samt information om uppföljningen.

Kalender

E-böcker om att presentera och opponera

Till sidans topp