KTHB Primo

NYHETER

Nytt sökgränssnitt för DiVA

KTH:s publikationsdatabas DiVA har fått ett nytt sökgränssnitt. Det nya gränssnittet ger bland annat utökad sökfunktionalitet, förbättrad hantering av träffmängder samt möjlighet att se hur många gånger en publikation har citerats enligt Web of Science.

I DiVA återfinns referenser till ca 65000 publikationer av KTH:s forskare, varav ca 8000 i fulltext, samt ca 8000 studentuppsatser, varav ca 6300 i fulltext.

Nyheter

Tidskriftsarkiv från Cambridge University Press

KTH har nu tillgång till hela arkivet av tidskrifter från Cambridge University Press. Ämnesområden inkluderar matematik, teknik och kemi. Fullständig titellista, ämnesområden och övrig information finns på förlagets  hemsida. Under nästa år tar vi ställning till eventuellt köp baserat på användning.

Frågor eller synpunkter? Kontakta biblioteket

Kalender KTHB

E-böcker om stresshantering