KTH Biblioteket

Söktjänsten Primo samlar information från många källor till en omfattande samling vetenskapligt/akademiskt material: Bibliotekets tryckta samlingar, e-böcker, e-tidskrifter, artiklar m.m. Du kan också få träffar på material som biblioteket inte har tillgång till. Sådant material kan i många fall beställas.

NYHETER

Nya funktioner i Primo

Citeringskedjor och en ny sorteringsmöjlighet från äldst till nyast finns nu i Primo.

NYHETER

Haningebiblioteket stänger

Haningebiblioteket stänger 27 maj 2016. Detta på grund av att KTH i Haninge flyttar all verksamhet till Flemingsberg och Campus.

Kalender

E-böcker om presentationsteknik

Till sidans topp