KTH Biblioteket

Söktjänsten Primo samlar information från många källor till en omfattande samling vetenskapligt/akademiskt material: Bibliotekets tryckta samlingar, e-böcker, e-tidskrifter, artiklar m.m. Du kan också få träffar på material som biblioteket inte har tillgång till. Sådant material kan i många fall beställas.

NYHETER

Tidskrifter från MIT i IEEE Xplore

Biblioteket har startat en ny prenumeration på ett tidskriftspaket från MIT. Tidskrifterna som ingår är:

  • Artificial life
  • Design Issues
  • Computer Music Journal
  • Evolutionary computation
  • Journal of Cognitive Neuroscience
  • Linguistic Inquiry
  • Neural Computation
  • Presence: Teleoperators & Virtual Environments

Titlarna är sökbara i Primo. 

NYHETER

Provperiod på Elsevier Reference Modules

Just nu tillhandahåller KTH Biblioteket en provperiod på Elsevier Reference Modules. Elsevier Reference Modules ger dig tillgång till tusentals utvalda vetenskapliga artiklar från Elsevier’s Major Reference Works.

Kalender

E-böcker med alternativ läsning