KTH Biblioteket

Söktjänsten Primo samlar information från många källor till en omfattande samling vetenskapligt/akademiskt material: Bibliotekets tryckta samlingar, e-böcker, e-tidskrifter, artiklar m.m. Du kan också få träffar på material som biblioteket inte har tillgång till. Sådant material kan i många fall beställas.

NYHETER

I januari 2016 startar ombyggnaden av KTH:s bibliotek

Under vårterminen 2016 byggs biblioteket om för att kunna erbjuda fler studieplatser och en förbättrad studiemiljö.

NYHETER

Ny publiceringsguide på KTH

Det har, sedan 2011, funnits en publikationsguide på bibliotekets webb. Publiceringsguiden är nu uppdaterad både i text och format för att ytterligare stödja forskare i sitt publiceringsarbete.

Kalender

E-böcker om arkitektur och biblioteksbyggnader

Till sidans topp