KTH Biblioteket

Söktjänsten Primo samlar information från många källor till en omfattande samling vetenskapligt/akademiskt material: Bibliotekets tryckta samlingar, e-böcker, e-tidskrifter, artiklar m.m. Du kan också få träffar på material som biblioteket inte har tillgång till. Sådant material kan i många fall beställas.

NYHETER

Nytt användargränssnitt för Primo

Vi lanserar nu ett nytt gränssnitt för vår söktjänst Primo. Några av förändringarna är anpassningar till KTH:s grafiska profil, mobilanpassningar samt enkel åtkomst till de vanligaste filtreringsalternativen. Vi hoppas att ni ska uppleva gränssnittet som mer lättöverskådligt och enklare att använda!

NYHETER

Arkitekturbiblioteket stängt

Nu har Arkitekturbiblioteket stängt. Arkitekturbibliotekets samlingar flyttas till Huvudbiblioteket under juni och från och med juli är samlingarna tillgängliga på samma sätt och på samma tider som övriga samlingar på Huvudbiblioteket. Vi vill hälsa alla användare av Arkitekturbiblioteket varmt välkomna till Huvudbiblioteket!

Kalender

E-böcker om flyg

Till sidans topp