KTH Biblioteket

Söktjänsten Primo samlar information från många källor till en omfattande samling vetenskapligt/akademiskt material: Bibliotekets tryckta samlingar, e-böcker, e-tidskrifter, artiklar m.m. Du kan också få träffar på material som biblioteket inte har tillgång till. Sådant material kan i många fall beställas.

NYHETER

Jobba i bibblan!

Är du KTH-student och vill jobba extra hos oss? Vi söker nu biblioteksvärdar som kan jobba i vårt nyrenoverade huvudbibliotek från och med höstterminen. 

NYHETER

Hjälp till att förbättra arXiv.org

arXiv är en öppen arkivtjänst för vetenskapliga artiklar inom fälten matematik, fysik, astronomi, datavetenskap, kvantitativ biologi, statistik och kvantitativ finans. Just nu genomförs en användarundersökning för att förbättra tjänsten och utarbeta riktlinjer inför framtiden. Du kan hjälpa till genom att bidra med dina synpunkter!

Kalender

E-böcker om presentationsteknik

Till sidans topp