KTHB Primo

NYHETER

InfoTorg Företag ersätter Affärsdata

Affärsdata är nu borttagen och ersätts av tjänsten InfoTorg Företag. I InfoTorg Företag finns bl.a. ekonomisk information från bolag, enskilda firmor, föreningar, organisationer och myndigheter i Sverige. Det går att göra sökningar på orter, branscher, ekonomiska nyckeltal m.m. och sedan exportera till Excel för vidare analys.

NYHETER

Nytt sökgränssnitt för DiVA

KTH:s publikationsdatabas DiVA har fått ett nytt sökgränssnitt. Det nya gränssnittet ger bland annat utökad sökfunktionalitet, förbättrad hantering av träffmängder samt möjlighet att se hur många gånger en publikation har citerats enligt Web of Science.

I DiVA återfinns referenser till ca 65000 publikationer av KTH:s forskare, varav ca 8000 i fulltext, samt ca 8000 studentuppsatser, varav ca 6300 i fulltext.

Kalender KTHB

E-böcker om stresshantering