Till innehåll på sidan

Primo hjälp

Vad är Primo för något och hur fungerar det? Nedan beskriver vi vilken typ av söktjänst Primo är och förklarar de vanligaste funktionerna.

Om Primo

Primo  är KTH Bibliotekets söktjänst. Här söker du i det material som biblioteket har på sina hyllor och som vi erbjuder i elektronisk form, som e-tidskrifter och e-böcker. I Primo söker du i en stor mängd vetenskapligt material och får länkar till fulltextversioner av vetenskapliga artiklar med mera. Din sökning görs i det material som är direkt tillgängligt från biblioteket i tryckt eller elektronisk form, men du kan även välja att bredda din sökning till material som biblioteket inte har tillgång till. Sådant material kan istället beställas.

Jämförelse med andra sökverktyg

Primo liknar andra generella vetenskapliga söktjänster såsom Scopus, Web of Science eller Google Scholar, men är direkt anpassad till studenter och forskare på KTH till exempel genom följande funktioner:

  • Primo innehåller allt tryckt material på KTH Biblioteket
  • Primo inkluderar e-böcker i sökningen, ofta även på kapitelnivå
  • Det går att begränsa sökningen till det material som KTH Biblioteket har tillgång till
  • Det går lätt att beställa material som biblioteket inte har tillgång till

Även om Primo är en ganska vittomfattande söktjänst ersätter den inte alla andra söktjänster och informationskällor. Grundliga sökningar på specifika ämnen och material kan kräva mer specialiserade söktjänster. En översikt över bibliotekets abonnerade resurser och andra söktjänster relevanta för KTH:s ämnen finns tillgänglig på sidan Databaser och söktjänster .

Primos sökresultat

Primo ger resultat från bibliotekets fysiska samling (böcker och tidskrifter på våra biblioteksenheter), elektroniskt material som KTH Biblioteket prenumererar på samt från vissa open access-samlingar:

Exempel på titel i träfflistan i Primo.

Det går även att expandera sökningen till material som inte är direkt tillgängligt, men som kan vara möjligt att beställa. För att se detta utvidgade resultat markerar du den här rutan:

Alternativ för att utvidga sökningen

Notera att vissa leverantörer av sökdata inte tillåter att deras material görs tillgängligt för sökning för personer utan KTH-anknytning. Det innebär att, om du sitter utanför KTH:s nätverk, behöver logga in för att få samma resultat som när du sitter på en KTH-uppkoppling.

För mer information om vad som indexeras i Primo (utöver bibliotekets fysiska samling) se dokumentation på denna sida (klicka på aktuell "CDI Collection list") .

Open access länkar

För somliga resultat finns en länk till en open access-version av artikeln. Koll av OA-tillgänglighet görs i realtid mot Unpaywall .

Länk till open access-version i träfflistan

Informationsikonen förklarar status enligt Unpaywall för just denna länk. Följande varianter finns:

  • Den fria versionen är inte alltid samma som den publicerade. Utifrån de svar vi får från Unpaywall kategoriseras de enligt följande:
  • Det är den slutgiltiga publicerade versionen av artikeln, fritt tillgänglig (open access) på förlagets webbplats.
  • Det är den slutgiltiga publicerade versionen av artikeln, fritt tillgänglig i ett open access-arkiv.
  • Det är en fritt tillgänglig postprint-version av artikeln i ett open access-arkiv. D.v.s. det är det accepterade och granskade manuskriptet, men ej den slutgiltiga publicerade artikeln.
  • Det är en fritt tillgänglig preprint-version av artikeln i ett open access-arkiv. D.v.s. det är det till tidskriften inskickade manuskriptet, ännu ej accepterat eller granskat och ej den slutgiltiga publicerade artikeln.
  • Versionsstatus för denna artikel är inte känd. Artikeln finns tillgänglig i ett open access-arkiv.

Avancerad sökning

För fler sökfält klicka på ikonen till höger om sökrutan:

Avancerad sökning
Avancerad sökning

Modifiera sökningen med sökoperatörer

I Primo kan du använda

" " för att söka efter en fras som "global uppvärmning".
NOT för att utesluta ord. T.ex. celtic NOT irish.
OR för att söka efter minst ett av orden (eller fraserna): irish OR celtic.
( ) för att gruppera termer inom en fråga: Shakespeare AND (tragedy OR sonnet).
? som jokertecken för enstaka tecken, till exempel wom?n.
* som jokertecken för flera tecken, till exempel cultur* för att söka efter den ordstammen.

Filter

En sökning i Primo kan modifieras på olika sätt. Breda begränsningar baserade på materialtyper finns ovanför sökresultaten och ytterligare begränsningnar finns i kolumnen till höger (eller på mindre skärmar längst ner). Dessa ytterligare filter kan du välja att inkludera i eller exkludera ur den pågående sökningen. För exkludera håll markören till höger om aktuellt filter för att få upp alternativet att exkludera.

Filter för sökbegränsning i Primo

Aktiva filter visas längst upp till höger och kan låsas för sessionen genom att klicka på hänglåset:

Aktiva filter i Primo

Sortering och rankning

Använd alternativen Sortera på eller Anpassa sökreslutat för att ändra sortering och rankning av sökresultaten:

Alternativ för sortering och rankning

Om relevansrankingen

För stora sökresultat är det enda användbara sorteringsalternativet i praktiken Relevans. Några ord om rankningen:

Primo söker först och främst efter användarens termer i metadatafälten. Vidare tillämpas utvidgningar och tolkningar av frågan under vissa omständigheter. Detta kan innefatta identifiering av termvariationer och stavfel, expansioner baserade på ordstammar, sökning i publikationens fulltext samt identifiering av publiceringsår, sammansatta begrepp och citationsformat. Primo lägger dock större vikt vid den ursprungliga formuleringen av frågan än dessa variationer.

Extra vikt läggs till en publikation i resultaten om sökvillkoren förekommer i specifika fält (som författare, rubrik och ämnesfält) och om ordningen för termerna i sökfrågan är densamma som i publikationen. Den akademiska betydelsen av publikationerna i resultaten beaktas. Denna beräknas utifrån faktorer som att en artikel publicerats i en vetenskapligt granskad tidskrift, hur många gånger den citerats och vilken typ av material (t.ex.en journalartikel anses vara mer betydelsefull än en tidningsartikel). Nyare material kommer också högre upp i sökresultaten.

Primo försöker också dra nytta av typen av sökning som användaren utför, till exempel känd sökning eller bred ämnessökning. I breda ämnessökningar (inget specifikt objekt i åtanke) höjer Primo översiktsmaterial, som referensartiklar. I kända artiklar söker Primo hänsyn till författare, exakta titlar eller andra variationer inklusive hela citat.

Den detaljerade vyn

Den detaljerade vyn för en publikation erbjuder funktioner och information utifrån tillgänglig data. Förutom bibliografiska detaljer kan på detaljerade vyn finnas:

Citeringar

Det här avsnittet visar länkar till aktuella artikelns referenser i Primo som och / eller artiklar där den aktuella artikeln hänvisas till.

Dessutom finns länkar till artikelns sida i Scopus och Web of Science, där du hittar mer jämn citat (och annan) information.

Relaterat

Rekommendationer baseras på användningsdata från forskningsinstitut runt om i världen. Med utgångspunkt från den artikel som användaren tittar på kontrollerar den vilken annan artikel som också användes tillsammans med den av andra användare och visar en lista med artiklar.

Metrics

Om det finns sådan information tillgänglig innehåller detta avsnitt länkar till tidskriftsinformation från Journal Citation Reports och till artikelinformation hos Altmetrics.

På samma hylla

Denna bläddrafunktion baseras på hur böckerna står uppställda på hyllorna i biblioteket. Den visar böckerna bredvid den boken du tittar på. Observera att inte alla hyllor i biblioteket är ordnande efter ämne, vilket innebär att denna lista ibland kan verka lite märklig.

Favoriter och sparade sökningar

På sidan Favoriter hanterar du dina sparade sökningar, sparade poster, notifieringar samt sessionens sökhistorik. Kom ihåg att du måste vara inloggad för att spara poster och sökningar mellan sessioner:

Alternativ för att spara sökning och poster

Notifieringar kan aktiveras för sparade sökningar. Din sökfråga kommer då att köras automatiskt vid schemalagda tider och nya resultat skickas till dig via e-post. Det är också möjligt att prenumerera på en sökfråga som ett RSS-flöde:

Mitt konto

Mitt konto visar och administrerar dina lån, reservationer och inställningar.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-07-27