FÖRÄDLA FRAMTIDEN

Förädla framtiden är ett initiativ för att öka den externa privata finansieringen till KTH.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Våra initiativ

Vårt hållbara samhälle

Forskningsgenombrott inom miljö- och energiteknik, nya material, transporter och samhällsbyggande som kommer vara avgörande för visionen om ett hållbart samhälle.

Livskvalitet och hälsa

Utvecklingen inom IT, tele- kommunikation, bioteknik och medicinsk teknik - teknik som skapar unika möjligheter för ett längre, friskare och bekvämare liv.

Framtidens ingenjörer

Våra ingenjörer hör till världens främsta problemlösare men svenskt näringsliv behöver fler forskare och ingenjörer i världsklass för att stärka vår konkurrenskraft.

KTH Opportunities Fund

Fonden ger studenter och unga forskare möjligheter att söka bidrag för att berika studietiden, utveckla sina forskartalanger och få internationell erfarenhet.

Till sidans topp