I människans tjänst – för morgondagens samhälle

Sverige och världen står inför avgörande samhällsutmaningar – utmaningar där nya tekniska landvinningar kommer att spela en avgörande roll för att finna morgondagens lösningar. På KTH ser vi det som vår viktigaste uppgift att mycket aktivt anta utmaningarna och att ständigt driva samhälls- och teknikutvecklingen framåt. Komplexa frågeställningar kräver innovativa lösningar – något som KTH med vår breda bas och världsledande forskare inom flera fält står väl rustade att bidra till.

KTH:s nära relation med samhälle och näringsliv har gett oss den starka position vi har idag. Ett arv att förvalta med omsorg som kräver en ständigt pågående dialog för att fortsatt verka för en bättre framtid. Med tillräckliga resurser finns svaren på frågorna inom räckhåll. Tillsammans med dig investerar vi i morgondagens samhälle.

Stöd KTH – ditt stöd är viktigt.

/Peter Gudmundson, rektor KTH

Ge en penninggåva

Ditt bidrag är viktigt för att KTH ska fortsätta vara ett universitet i toppklass.

Giving from United States

KTH is affiliated with The King Baudouin Foundation United States, a foundation which enables donors resident in the US to support non-profit initiatives in Europe.

KTH Development Office

Välkommen att kontakta oss om du vill diskutera större investeringar i KTH

KTH Opportunities Fund

KTH:s stipendiefond ger studenter och unga forskare möjligheten att nå längre