FÖRÄDLA FRAMTIDEN

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Våra initiativ

Vårt hållbara samhälle

Forskningsgenombrott inom miljö- och energiteknik, nya material, transporter och samhällsbyggande som kommer vara avgörande för visionen om ett hållbart samhälle.

Livskvalitet och hälsa

Utvecklingen inom IT, tele- kommunikation, bioteknik och medicinsk teknik - teknik som skapar unika möjligheter för ett längre, friskare och bekvämare liv.

Framtidens ingenjörer

Våra ingenjörer hör till världens främsta problemlösare men svenskt näringsliv behöver fler forskare och ingenjörer i världsklass för att stärka vår konkurrenskraft.

KTH Opportunities Fund

Fonden ger studenter och unga forskare möjligheter att söka bidrag för att berika studietiden, utveckla sina forskartalanger och få internationell erfarenhet.

FÖRÄDLA FRAMTIDEN är ett initiativ för att öka den externa privata finansieringen till KTH.

Det finns flera olika möjligheter för dig att vara med i vårt arbete med att Förädla Framtiden. Allt engagemang är lika viktigt, oavsett om det är ett mindre stöd eller ett större bidrag till framtidens forskning och utbildning.

Stockholms Byggnadsförening donerar 10 miljoner till KTH

Stockholmsregionen är en av de snabbast växande i Europa och för att möta utmaningarna och bättre rusta morgondagens ingenjörer, arkitekter och samhällsbyggare donerar nu Stockholms Byggnadsförening 10 miljoner kronor till KTH. Detta för att stärka morgondagens kompetensförsörjning.

Stor donation till Uhlén

Rätt behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt till rätt pris. Så lyder utmaningen som KTH:s professor Mathias Uhlén och hans forskarteam fått 90 miljoner kronor från Familjen Erling-Perssons stiftelse för att anta.

Kontakt

Välkommen att kontakta KTH Development Office  om du vill diskutera större satsningar.

Kontakta KTH Opportunities Fund  för stöd till KTH:s studenter och unga forskare (belopp under 1 miljon kronor).

Till sidans topp