Förädla framtiden med oss

Sverige och världen står inför avgörande samhällsutmaningar där nya tekniska landvinningar kommer att spela en avgörande roll för att finna morgondagens lösningar. På KTH ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att mycket aktivt anta utmaningarna och att ständigt driva samhälls- och teknikutvecklingen framåt. Genom att öka den externa privata finansieringen till KTH förädlar vi framtiden tillsammans!

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Våra initiativ

Vårt hållbara samhälle

Forskningsgenombrott inom miljö- och energiteknik, nya material, transporter och samhällsbyggande som kommer vara avgörande för visionen om ett hållbart samhälle.

Livskvalitet och hälsa

Utvecklingen inom IT, tele- kommunikation, bioteknik och medicinsk teknik - teknik som skapar unika möjligheter för ett längre, friskare och bekvämare liv.

Framtidens ingenjörer

Våra ingenjörer hör till världens främsta problemlösare men svenskt näringsliv behöver fler forskare och ingenjörer i världsklass för att stärka vår konkurrenskraft.

KTH Opportunities Fund

Fonden ger studenter och unga forskare möjligheter att söka bidrag för att berika studietiden, utveckla sina forskartalanger och få internationell erfarenhet.

Till sidans topp