Castells en av fyra hedersdoktorer vid KTH

Publicerad 2009-09-10

Sociologen Manuell Castells, som rönt stor uppmärksamhet världen över för sina analyser av de sociala och politiska konsekvenserna av Internets framväxt, har utsetts till hedersdoktor vid KTH. Tillsammans med årets andra tre hedersdoktorer Alberto Isidori, Larry Leifer och Indra Kumari Varma promoveras han i Stockholms Stadshus 20 november.

Gemensamt för de fyra hedersdoktorerna är deras kontakter med KTH, som haft stort värde för forskning, utbildning och erfarenhetsutbyte på olika plan.

Manuel Castells

Manuel Castells, professor i Communication Technology and Society vid University of Southern California, Los Angeles, är en av de världsledande analytikerna av de sociala och politiska konsekvenserna av Internets framväxt. Han är rankad som 5:a i världen bland ”Leading Scholars in the Social Sciences”.

Manuel Castells är kanske mest känd för allmänheten för sina böcker, framför allt ”The Information Age: Economy, Society and Culture” och ”The Internet Galaxy – Reflections on the Internet, Business and Society”, som har översatts till många språk. Många regeringar och även EU-kommissionen har anlitat honom som rådgivare. Han har många kontakter med KTH och hans insatser har utgjort inspiration för forskning och undervisning vid flera av KTH:s skolor.

Alberto Isidori

Alberto Isidori, professor i Automatic Control vid Universitetet “La Sapienza” i Rom, är en av de främsta forskarna inom Automatic Control (reglerteknik). Framför allt har han gjort epokgörande insatser inom icke-linjära kontrollsystem där hans böcker Nonlinear Control Systems I och II har blivit standardverk vid universitet runt omkring i världen och citerats mer än 4500 gånger.

Hans forskningsinsatser bottnar i djup matematisk förståelse och har lett till lösningar av flera viktiga problem inom icke-linjär kontroll. För sina insatser har han fått många utmärkelser och andra hedersbetygelser. Han är sedan år 2008 president i International Federation of Automatic Control och är för närvarande involverad i tre gemensamma projekt med KTH-forskare.

Larry Leifer

Larry Leifer, professor i Design Research vid Stanford University, har under många år demonstrerat ett starkt engagemang för att utveckla nya metoder för studenternas inlärning och sociala utveckling.

Han är grundare av Center for Design Research och Stanford Learning Laboratory och har starkt bidragit till tillkomsten och utvecklingen av vetenskapsområdet Mekatronik, utbildning i Design och Produktframtagning vid KTH och det nationella forskningsprogrammet PIEp – Product Innovation Engineering, ett tioårigt program finansierat av Vinnova. Tillkomsten av KTH Learning Lab är ytterligare ett resultat av långvariga kontakter med Leifer och hans kollegor på Stanford University.

Indra Kumari Varma

Indra Kumari Varma, Reliance Emeritus Professor vid Center for Polymer Science and Engineering, Indian Institute of Technology, Delhi, är en pionjär inom polymervetenskapen i Indien och har under lång tid varit landets ledande polymerforskare. Hon startade och var under många år ordförande i “The Society for Polymer Science India”.

Indra Kumari Varma har ett starkt intresse för utbildningsfrågor, har utbildat mer än 40 doktorer, erhållit många patent och alltid haft förmåga att anpassa sina projekt till små resurser. Sedan år 2000 har hon starkt bidragit till samarbete inom polymervetenskapen mellan Indien och KTH, bland annat genom årliga månadslånga vistelser vid KTH, och fungerat som dörröppnare till dagens Indien med dess snabba tekniska utveckling.

Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2009-09-10