Till innehåll på sidan

Farewell

Välkommen på avskedsceremoni för utbytestudenter vid KTH

Tid: Må 2022-05-23 kl 17.00 - 18.00

Plats: Plattan, Sing-Sing, Lindstedtsvägen 30

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2022-04-05