Till innehåll på sidan

Årlig Bibliometrisk Uppföljning (ÅBU) 2020 är nu lanserad

Publicerad 2021-03-24

Du når ÅBU:n via KTH:s webbplats: www.kth.se/abm

ÅBU 2020 täcker publiceringsperioden 2013-2019 och innehåller bland annat information om publiceringsvolym, citeringsgenomslag och sampublicering. De organisationsnivåer som ingår är KTH som helhet samt skolor och institutioner. Innehållet i denna webbapplikation vidareutvecklas löpande. Indikatorer baserade på Scopusdata och ytterligare sampubliceringsinformation kommer att läggas till inom kort.

Syftet med ÅBU är att öka förståelsen för den forskning som KTH publicerar. Ett mål med ÅBU är även att skapa större genomslag för KTH:s forskning, resultaten från ÅBU används också i KTH:s kvalitetssystem. Data till ÅBU samlas främst in från DiVA och Bibmet (KTH:s bibliometridatabas) och resultat presenteras för hela KTH samt på skol-, institutions-, avdelnings- och individnivå. 

Vid frågor kontakta gärna projektgruppen på e-post: Sofi Lidehn lidehn@kth.se

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-03-24