Till innehåll på sidan

Förändringar på biblioteket i Kista från 17 januari

Publicerad 2022-11-22

Under våren 2023 flyttar de fysiska böckerna i Kista till huvudbiblioteket på KTH Campus. Sista dag att låna böcker i Kista är 16 januari, därefter stänger biblioteket inför flytten. Bibliotekets närvaro i Kista är kvar med undervisning på plats, och ett omfattande digitalt stöd i form av mer litteratur online och bibliotekarier som du kan kontakta online eller per telefon.

Biblioteket i Kista håller öppet till och med 16 januari 2023.

Den tysta läsesalen stänger 17 januari och kommer återigen öppna när flytten är avklarad, runt april. Lokalerna kommer efter april användas som studiemiljö för att sedan stängas för renovering under sommaren.

Lässtudion är fortsatt öppen under hela perioden.

Den tysta läsesalen och lässtudion kan komma att flyttas efter sommaren.

Möjligheten att lägga reservationer och beställningar till/från Kista stängs 16 december, och öppnar inte igen. Under perioden när flytten pågår är böckerna inte tillgängliga för lån. Du kan inte lämna tillbaka böcker i Kista från 17 januari, lämna böckerna på huvudbiblioteket, Osquars backe 31. 

Orsaken är att användningen av det fysiska biblioteket i Kista har minskat med få besök och frågor per dag. Detta sammanföll med att skolan för elektronik och datavetenskap (EECS) är på gång att utveckla campus Kista och det finns planer att använda bibliotekslokalen till andra verksamheter.

De ämnen som boksamlingen på biblioteket i Kista täcker in passar bra att ha i elektroniskt format då det är viktigt att kunna erbjuda de senast utgivna upplagorna. KTH Biblioteket har kompletterat sina elektroniska samlingar och kommer fortsätta att hålla dessa uppdaterade. De fysiska böckerna flyttas från Kista till huvudbiblioteket.

Under pandemin har KTH Biblioteket utvecklat de digitala tjänsterna och kan erbjuda handledning och seminarier digitalt. Det går att få support via chatt, telefon och e-post. KTH Biblioteket kommer även i fortsättningen att vara med och undervisa inom programmen på plats i Kista.

En arbetsgrupp med studenter och lärare från skolan för elektronik och datavetenskap samt representanter från KTH Biblioteket kommer arbeta tillsammans och se över så att allas behov tillgodoses. Man kommer också att hitta fler områden för samarbeten mellan skolan och biblioteket.

Information från Skolan för elektronik och datavetenskap (EECS)

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-11-22