Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nu finns Årlig bibliometrisk uppföljning (ÅBU) för 2022 publicerad

Publicerad 2022-11-29

I ÅBU:n så hittar man information om KTH:s publicering, bibliometriska indikatorer, sampublicering och open access-information. Nytt för i år är bland annat en mappning av enheternas publikationer mot FN:s globala hållbarhetsmål (SDG).

Gå direkt till ÅBU (Årlig bibliometrisk uppföljning)

ÅBU är en del i KTH:s löpande uppföljnings- och kvalitetsarbete, och kan ge en bild av genomslaget för KTH:s forskning. Det ger även insikt i hur KTH:s forskningssamarbeten ser ut, samt hur forskningen samverkar med övriga samhället.

Denna version av ÅBU täcker publiceringsåren 2015–2021 och innehåller bland annat information om publiceringsvolym, citeringsgenomslag och sampubliceringsindikatorer. Man kan även se vilka specifika länder och organisationer som enheterna sampublicerat med, samt komma åt open access-information. Nytt för i år är även att ÅBU:n innehåller en översikt av hur enheternas publikationer relaterar till FN:s globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals - SDG).

Här visas nyckelsiffror från ÅBU:n.
Här visas nyckelsiffror från ÅBU:n. Fler siffror nås via webben.

Syftet med ÅBU är att underlätta uppföljningen och förståelsen av KTH:s forskning. För skolor och institutioner är tanken att underlaget kan användas som en datakälla i kvalitetsdialoger och uppföljningsarbete. På sikt är även målsättningen att det att bidra till att öka genomslaget för KTH:s forskning. ÅBU bygger främst på data från DiVA  och Bibmet (KTH:s bibliometridatabas) och resultat presenteras för hela KTH samt på skol-, institutions-och individnivå.

Notera att vi under året även har lanserat den nya tjänsten KTH Research Information som kompletterar ÅBU:n. Detta är en tjänst (endast åtkomlig via KTH-inloggning) som ger möjlighet att analysera publicering och citeringsgenomslag även för avdelningar, men det går också att skapa egna grupperingar av forskare (till exempel centrumbildningar och projektgrupper). Det finns även större möjligheter att filtrera data än i ÅBU:n, och det finns även vissa preliminära projektdata. Notera att denna tjänst är under löpande utveckling. Projektet Datadriven analys och uppföljning av KTH:s forskning (DAUF) är ett samarbetsprojekt mellan KTH Biblioteket och IT-avdelningen.

Gå direkt till KTH Research Information

Nätverksbild från Analysappen.
I Analysappen kan du se exempelvis nätverksbilder över sampublicering i världen. Det går även att få se som en världskarta.

Du kan läsa även mer om .

Vid frågor kontakta gärna Bibliometrigruppen via e-post biblioteket@kth.se.