Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nu har du tillgång till ytterligare tre kemitidskrifter

Publicerad 2023-01-09

KTH Biblioteket har utökat sina samlingar med tre tidskriftstitlar inom kemiområdet; Chem, Chem Catalysis och Trends in Chemistry.

Chem  fokuserar på forskning och analys kring framtida utmaningar inom kemi och dess deldiscipliner.

Chem Catalysis  publicerar experimentella och teoretiska studier inom alla katalysområden.

Trends in Chemistry  innehåller artiklar om alla delar inom kemiområdet för att hålla studenter och forskare uppdaterade. Tidskriften innehåller även artiklar om utbildning, hälsa och säkerhet, policys samt etik och lagar.

Tidskriftsomslag för Chem, Chem Catalysis och Trends in Chemistry