Till innehåll på sidan

Plugga i lediga salar i biblioteket

Publicerad 2023-04-13

I biblioteket finns det flera salar som ibland används för undervisning. När salarna inte är bokade kan du som student använda dem för att studera i.

Du kan se i bokningssystemet TimeEdit  när salarna är bokade. Utanför salarna finns också en QR-kod som leder till schemat. 

Det gäller dessa salar: 

  • Lavoisier
  • Lallerstedt
  • Maxwell (datorsal)
  • Rinman
  • Hjärne
  • Salongen
Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-04-13