Skip to main content

Research projects at the Division for Strategic Sustainability Studies

Ongoing research projects

 • Cirkulära avtal
 • HabitWise – Creating Sustainable Everyday Habits
 • Hur kan konflikter hanteras i en cirkulär ekonomi?
  För att säkerställa en trygg resursförsörjning måste vi ställa om från gruvbrytning mot att bättre utnyttja de resurser som redan är uppgrävda. I det här forskningsprojektet studeras politiken för en omställning mot cirkularitet. Vilka konsekvenser, förlorare, vinnare och konflikter väcks i en resursomställning och hur kan de hanteras?
 • Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream
  Forskningsprogrammet ska stimulera till en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige. Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion, som idag görs av ett fåtal, kan skalas upp och bli mer vanligt.
 • Mistra SAMS
 • PANT – Hur kan pantsystemet nå en mer cirkulär plasthantering?
  Det svenska pantsystemet är ett välfungerande exempel på hur cirkulär ekonomi kan realiseras i praktiken genom en smart teknisk, organisatorisk och ekonomisk lösning. Detta projekt undersöker hur pantsystemet kan utvecklas för att fånga in en större andel av den konsumerade plasten.
 • Prestandaindikatorer för certifiering av hållbara stadsdelar
  Stadsutveckling lyfts ofta fram som nyckeln till en hållbar utveckling. Sedan flera år finns det flera olika certifieringssystem för att stödja arbetet med hållbarhet både vad gäller enskilda byggnader och hela stadsdelar. Hur dessa används och vad de innehåller är därför viktiga för att påverka att våra städer utvecklas i hållbar riktning.
 • Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige
  Eftersom vi inte i detalj kan veta hur klimat och väder kommer att utvecklas framöver behövs beslutsmetoder som tar hänsyn till detta och som inte låser in oss i ohållbara vägval. I detta forskningsprogram testas sådana beslutsstödsmetoder för robusta beslut under stor osäkerhet, tillsammans med kommuner, myndigheter och företag.
 • Stadsnatur för alla
  Om territorialiseringens möjligheter och utmaningar ur ett rättviseperspektiv och där mångfunktionella, gröna allmänningar gynnas.

Previous research projects

Page responsible:infomaster@abe.kth.se
Belongs to: Sustainable development, environmental science and engineering (SEED)
Last changed: Jul 07, 2021