Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess– Dags att upphäva 3 kap. i fastighetsbildningslagen?

Linda Sabel, forskningssamordnare vid Lantmäteriet och professor Peter Ekbäck, KTH berättar om digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Professor Mats Wilhelmsson, KTH, är moderator.

Tid: Fr 2021-10-15 kl 08.15 - 09.00

Plats: zoom

Språk: svenska

Medverkande: Peter Ekbäck, KTH och Linda Sabel, forskningssamordnare Lantmäteriet

Exportera till kalender

Digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet har ett starkt fokus på tekniska och organisatoriska frågor. En genomförd studie inriktas istället mot de juridiska strukturerna i den lagstiftning som reglerar olika moment i samhällsbyggnadsprocessen. Resultaten visar att det vid fastighetsbildning finns flera oklara och svårförståeliga
rättsliga kopplingar till den offentliga regleringen av markanvändning, vilka blir särskilt problematiska i ett
digitaliseringsperspektiv.

Anmälan sker på Frukostseminarier | KTH

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-10-11