Till innehåll på sidan

Hur kan förutsättningarna för boendegemenskaper förbättras?

Tid: Fr 2023-02-17 kl 09.00 - 10.00

Plats: SU och zoom

Språk: svenska

Föreläsare: Elisabeth Ahlinder, SU, Ida Borg, SU, och Anna Granath Hansson, Nordregio

Så kallad ”collaborative housing”, eller fritt översatt till svenska ”boendegemenskaper”, är ett samlingsbegrepp för olika typer av initiativ baserade på självorganisering och kollektiva lösningar, som till exempel kooperativa boendeformer, byggemenskaper och co-housing. Medlemmar i FBS fick under 2022 medel från Formas för att skapa en forskningsöversikt över juridiska, ekonomiska och sociala förutsättningar av betydelse för möjligheten att utveckla konceptet till en socialt inkluderande bostadsform som är tillgänglig för en större krets av medborgare. Nu planeras ett seminarium för att delge de första resultaten i projektet och ge tillfälle för diskussion.

Sista anmälningsdag: 14 februari

Välkommen!

Mer information om projektet finns under nyheter.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2022-10-03