Institutionen för Materialvetenskap

På Materialvetenskap bedrivs forskning kring metaller och keramiska material som omfattar hela kedjan Processer – Strukturer – Egenskaper. Verksamheten inbegriper experimentellt arbete såväl som modellering på olika längdskalor.

Institutionen tillhör Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Våra forskningsenheter

Byggnaden från Materialvetenskap, röd tegelbyggnad.

Bergsskolan 200 år – konferens

Bergsskolan fyller 200 år vilket vi uppmärksammar med en konferens och middag på KTH 17–18 juni. Inbjudna nationella och internationella talare inom teknik, historia och pedagogik.

Porträtt av John Ågren.

Ågren gästar Northwestern University

John Ågrens tjänst på 25 procent innebär både undervisning och forskning inom Exellence centretChiMaD och Professor Greg Olsons grupp. Professor Olson är en av pionjärerna inom Materialdesign och Integrated Computational Materials Engineering (ICME).