Välkommen till institutionen för Materialvetenskap

På Materialvetenskap bedrivs forskning kring metaller och keramiska material som omfattar hela kedjan Processer – Strukturer – Egenskaper. Verksamheten inbegriper experimentellt arbete såväl som modellering på olika längdskalor.

Hur kan vi designa morgondagens material?

Att utveckla nya metalliska material är en tidskrävande och kostsam process. Hur kan man förkorta utvecklingstiden och vad finns det för drivkrafter för att göra det?

Vid en öppen föreläsning på KTH berättade Annika Borgenstam, professor i legeringars mikro- och nanostrukturer, om detta och hur vi kan designa material genom att använda oss olika typer av beräkningar och simuleringar.

Imponerande resultat när stål möter Artificiell Intelligens

Nu är det dags för stålindustrin att ta ännu ett kliv framåt: turen har kommit till maskininlärning, artificiell intelligens. HiMat Engineering utvecklar metodik som inte bara kan spara tid och miljontals kronor, utan också vår miljö. På bilden: Teamet bakom HiMat Engineering

Interiör från stålverket Finkl Steel, Chicago, USA. Foto: Payton Chung, DC, USA.

New breakthrough on high entropy alloys

Congratulations to our colleagues Shuo Huang, Wei Li, Song Lu, Xiaoqing Li and Levente Vitos (MSE), He Huang and Dongyoo Kim (former postdocs at MSE), as well as to our collaborators Erik Holmström (Sandvik) and Se Kyun Kwon (Pohang University) for their breakthrough achievements in understanding the mechanical properties of high entropy alloys. The results are published in Nature Communications.

www.kth.se/aktuellt/nyheter/nu-ska-stalproduktion-bli-mindre-halsovadlig-1.830076

Press release on MyNewsdesk

Foto: Payton Chung, DC, USA

Awards

Congratulations Henry and Tong!

Henry Persson got Young Scientist Award at Pyro 2018 -22nd International Symposium on Analytical and Applied Pyolysis, Kyoto, Japan for his paper “Characterization of pyrolysis products and catalyst coke obtained from metal-doped zeolitic catalysts: A comparative study of catalyst activity and deactivation”.

cec.ach.nitech.ac.jp/pyro2018/

Han Tong got Best Student Paper Award in 43rd International Technical Conference on clean energy conference, Florida, USA for his paper ”Evaluation of Cheap Catalysts for Catalytic Fast Pyrolysis of Lignin with Aiming at of Bio-oil Production”.

clearwatercleanenergyconference.com/best-student-paper-award/

AWARDS

Congratulations John Ågren to the ASM International 2020 Gold Medal!

The motivation is: “For outstanding contributions in the field of materials science and engineering and its scientifically based application to engineering problems, for entrepreneurship towards making science useful for society.”

The Gold Medal was established in 1943 and today recognizes outstanding knowledge and great versatility in the application of science to the field of materials science and engineering, as well as exceptional ability in the diagnosis and solution of diversified materials problems.

KTH professor John Ågren invald i National Academy of Engineering

John Ågren, professor i materialvetenskap på KTH, är en av 16 nya utländska medlemmar i NAE. Medlemskapet är en av de främsta utmärkelserna inom området och ges för enastående bidrag inom forskning och utbildning.

John Ågren väljs in för ”development of integrated thermodynamics and kinetics analysis tools enabling computational materials engineering”. (Foto: NIMS)

Läs mer på NAE:s webbplats