A Study on Vanadium Extraction from Fe-V-P Melts Derived from Primary and Secondary Sources

Tid: To 2017-10-26 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Metallurgisk processvetenskap

Respondent: Mikael Lindvall , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Petrus Christiaan Pistorius, Dept. of Materials Science and Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA

Handledare: Prof. Sichen Du

2017-10-26T10:00 2017-10-26T10:00 A Study on Vanadium Extraction from Fe-V-P Melts Derived from Primary and Secondary Sources (Metallurgisk processvetenskap) A Study on Vanadium Extraction from Fe-V-P Melts Derived from Primary and Secondary Sources (Metallurgisk processvetenskap)
Till sidans topp