Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Medvind för vindkraft i Sverige

Fler vindkraftverk i Sverige är inga problem, enligt KTH-forskare
Fler vindkraftverk i Sverige är inga problem, enligt KTH-forskare
Publicerad 2009-10-28

I dag motsvarar vindkraften i vårt land cirka 2 TWh per år. Ny forskning vid KTH visar att en ökning om 15 gånger så mycket vindkraft är fullt möjlig.

Lennart Söder, föreståndare vid Elektriska energisystem på KTH
Lennart Söder, föreståndare vid Elektriska energisystem på KTH

En ny studie som gjorts under ledning av forskaren Mikael Amelin vid KTH visar att det är tekniskt möjligt att integrera stora mängder vindkraft i det svenska elsystemet och balansera variationerna med vattenkraft. Upp till 30 TWh vindkraft per år har studerats.

– Slutsatsen av studien är att den existerande vattenkraften i norra Sverige har en mycket god reglerförmåga, det vill säga förmåga att ändra elproduktionen om det behövs. De befintliga kraftverken har tillräcklig stor effekt och är tillräckligt snabba för att balansera även stora volymer vindkraft, säger professor Lennart Söder, föreståndare vid Elektriska energisystem på KTH där studien gjorts.

Rapporten ligger till grund för flera nystartade forskningsprojekt, för att möta en ny situation med mer vindkraft.

Syftet med dessa projekt är att utveckla planeringsverktyg för en robust plan för användandet av tillgängligt vatten under kommande dygn/vecka när mängden vindkraft ökar signifikant i det nordiska elsystemet.

Avsikten är också att utveckla modeller för hur transmissionsgränser och nödvändiga reglermarginaler skall hanteras i ett system med stora volymer vindkraft.

– Studien visar att det behövs bättre planeringsmetoder för kraftbolagen som måste planera sin produktion utifrån mer osäkra prognoser. Det behövs också bättre regler på elmarknaden så att alla kraftbolags individuella planering leder till ett optimalt utnyttjande av hela elsystemet, säger Lennart Söder.

Studien omfattar 154 vattenkraftverk med en sammanlagd effekt på 13,2 GW, vilket motsvarar ungefär 80 procent av effekten i den svenska vattenkraften.

I modellen är det möjligt att följa samspelet mellan vattenkraft, vindkraft, övriga kraftverk och last på timbasis. Den bygger på dagens regelverk för hur vattenkraften får köras samt dagens möjligheter till export från det studerade området.

För mer information, kontakta Lennart Söder på lennart.soder@ee.kth.se eller 08 - 790 89 06.

Peter Larsson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2009-10-28