Hoppa till huvudinnehållet

1439, Osquars backe 2

Mötesrum

Tillgänglig entré: Osquars backe 2
Sekundär entré: Lindstedtsvägen 3
E-huset, huvudbyggnaden, våningsplan 3, KTH Campus
Rumsnr: 1439

Kartposition

Hitta till lokal via karta

covid-19 och lokaler på campus

Anvisningar om nyttjande av lokaler på KTH
Ritning

Övrigt

Platser: 8