Skip to main content

Publications by Anders Bergström

Refereegranskade

Artiklar

[1]
A. Bergström, "Architecture and The Rise of Practice in Education," Architectural Theory Review, vol. 19, no. 1, pp. 10-21, 2014.
[2]
A. Bergström, "Det moderna monumentet : Stadsbiblioteket och den historiska värderingen," Bebyggelsehistorisk tidskrift, vol. 62, pp. 8-24, 2012.
[3]
V. Edman and A. Bergström, "Moderna Kulturarv i offentlig miljö," Bebyggelsehistorisk tidskrift, vol. 62, pp. 5-7, 2012.
[4]
A. Bergström, "The Modern Monument: Stockholm Public Library and its Historical Reception," Bebyggelsehistorisk tidskrift, vol. 62, pp. 24-24, 2012.
[6]
A. Bergström, "Bilden av Tessin," Konsthistorisk Tidskrift, vol. 77, no. 1-2, pp. 72-76, 2008.
[7]
A. Bergström, "Fortified Towns in the Former Borderlands of Sweden and Denmark," Bebyggelsehistorisk tidskrift, vol. 56, pp. 23-23, 2008.
[8]
A. Bergström, "Stormaktstidens fästningsstäder. I gränsbygden mellan Sverige och Danmark," Bebyggelsehistorisk tidskrift, no. 56, pp. 8-23, 2008.
[9]
A. Bergström and V. Edman, "Folkhemmets museum – iscensättningar av Sveriges förflutna," Valör, no. 2–3, pp. 3-13, 2004.
[10]
A. Bergström, "Att studera Ivar Tengboms arkitektur," Nordisk arkitekturforskning, no. 1–2, pp. 7-12, 2000.

Konferensbidrag

[11]
A. Bergström, "Architects in Formation," in Making Effect Symposium, Moderna Museet, Stockholm, September 15, 2017, 2017.
[12]
A. Bergström, "Beyond the Reflective Practitioner : Architecture and the Epistemological Turn," in Rethinking the Social in Architecture : The Reader, 2013, pp. 15-17.
[13]
A. Bergström, "Architectural Education and the Formation of Architects," in Nordik 2012, Nordic Committee of Art History, Stockholm University October 24–27, 2012, 2012.
[14]
D. Koch, A. Bergström and L. Marcus, "Configuring Academia : Academic entities and spatial identities," in Proceedings: Eighth International Space Syntax Symposium, 2012, pp. 8147:1-8147:21.
[15]
A. Bergström, "Stockholm Public Library: The American Experience," in Network Symposium, Art History, Stockholm University, October 18–19, 2011, 2011.
[16]
A. Bergström, "Samspel mellan arkitekt och forskare," in Att bygga forskning: Vittnesseminarium, Karolinska Institutet, hörsal Gustaf Retzius, 7 maj 2009, 2009.
[17]
A. Bergström, "Stockholm Public Library : Designing a Path to Knowledge," in Erik Gunnar Asplund. Le radici della modernità, 2009, pp. 15-15.
[18]
A. Bergström, "Bilden av Tessin : om behovet av historiografisk forskning," in Arkitekturhistorisk forskning – igår, idag, imorgon : Rapport från kollokvium 1–2 februari 2007, 2007, pp. 19-20.
[19]
A. Bergström and V. Edman, "Folkhemmets museum – iscensättningar av Sveriges förflutna," in Nordisk kunsthistorikerkongres, Aarhus universitet, 15–17 augusti 2003., 2003.
[20]
A. Bergström and V. Edman, "Folkhemmets museum – bildning, tradition och modernitet," in Museivetenskapliga dagarna, Stockholm, 21-22 november 2002, 2002.

Böcker

[21]
A. Bergström and V. Edman, Folkhemmets museum : Byggnader och rum för kulturhistoriska samlingar. Stockholm : Byggförlaget, 2005.
[22]
A. Bergström and C. Nolin, Millesgården : Arkitektur & trädgård. Stockholm : Atlantis, 2004.

Kapitel i böcker

[23]
A. Bergström, "Paradigm Shift in Architectural Education," in After Effects: Theories and Methodologies in Architectural Research, Hélène Frichot with Gunnar Sandin and Bettina Schwalm Ed., New York, Barcelona : Actar Publishers, 2018, pp. 187-187.
[24]
A. Bergström, "Situating Architects in Formation: Introduction," in After Effects: Theories and Methodologies in Architectural Research, Hélène Frichot with Gunnar Sandin and Bettina Schwalm Ed., New York, Barcelona : Actar Publishers, 2018, pp. 113-117.
[25]
A. Bergström, "Social vs. Monumental: Contrasting Views of the Architectural Profession," in After Effects: Theories and Methodologies in Architectural Research, Hélène Frichot with Gunnar Sandin and Bettina Schwalm Ed., New York, Barcelona : Actar Publishers, 2018, pp. 118-127.
[26]
A. Bergström, "Bilden av Tessin och den nationella arkitekturen," in Konsten och det nationella : Essäer om konsthistoria i Europa 1850–1950, Martin Olin Ed., Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, 2013, pp. 210-223.
[27]
A. Bergström, "Vad betyder lokalerna?," in Att bygga forskning: Vittnesseminarium om byggnationerna på KI Campus Solna på 90-talet, Ingemar Ernberg och Daniel Normark Ed., Stockholm : Karolinska Institutet, 2011, pp. 78-79.
[28]
A. Bergström, "Mot en museal mönsteranläggning," in Folkhemmets museum: Byggnader och rum för kulturhistoriska samlingar, Anders Bergström, Victor Edman Ed., Stockholm : Byggförlaget, 2005, pp. 61-107.
[29]
A. Bergström, "Konstnärshemmet som idé," in Millesgården: Arkitektur & trädgård, Anders Bergström, Catharina Nolin Ed., Stockholm : Atlantis, 2004, pp. 23-53.
[30]
A. Bergström, "Mot en professionell rumskonst," in Millesgården: Arkitektur & trädgård, Anders Bergström, Catharina Nolin Ed., Stockholm : Atlantis, 2004, pp. 97-135.
[31]
A. Bergström and V. Edman, "Folkhemmets museum – bildning, tradition och modernitet," in Minnets miljöer, Lennart Palmqvist Ed., Stockholm : Rådet för museivetenskaplig forskning, 2003, pp. 9-17.
[32]
A. Bergström, "Från mur till arkitektur : En tolkning av mötet mellan gotik och renässans," in Holland-Belgien 1997. Rapport från en doktorandresa, Inga Lena Ångström-Grandien Ed., Stockholm : Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, 1998, pp. 1-9.
[33]
A. Bergström, "Medresen som byggnadstyp," in Exkursion till Turkiet 1996, Inga Lena Ångström-Grandien Ed., Stockholm : Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, 1997, pp. 25-36.

Övriga

[34]
A. Bergström, "Att bygga forskning," Stockholm : Karolinska Institutet, 2010.

Icke refereegranskade

Artiklar

[35]
A. Bergström, "När Stockholm fick ett bibliotek i världsklass," Arkitekten, no. 1, pp. 48-49, 2020.
[36]
A. Bergström, "En färgstark debatt," Kulturvärden, no. 1, pp. 16-16, 2013.
[37]
J. Ahnborg et al., "Restaurering 1910-talet: Vreta klosterkyrka," Kulturvärden, no. 2, pp. 19-20, 2005.
[38]
A. Bergström, "Jean de la Vallée. Kunglig arkitekt," Byggnadskultur, no. 2, pp. 44-44, 2004.
[39]
A. Bergström, "PS Böcker: "Stockholms stränder", redaktör: Eva Eriksson," Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap, no. 2, pp. 80-80, 2004.
[40]
A. Bergström, "Kultiverat bland kultiverade grannar," Arkitektur, no. 6, pp. 33-33, 2002.
[41]
A. Bergström, "Flitig Anders Tengbom SARs hedersledamot," Arkitekttidningen, no. 12, pp. 7-7, 1998.
[42]
A. Bergström, "Stadsgestaltning, Liljeholmen," Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap, no. 3, pp. 16-17, 1990.

Konferensbidrag

[43]
A. Bergström, "Architectural Education and the Profession," in Making Effect Symposium, KTH School of Architecture, September 16, 2017, 2017.
[44]
A. Bergström, "Bibliotek och arkitektur i Stockholmsperspektiv," in Arkitektur och bibliotek, KTH Biblioteket, Ångdomen, 18 september 2017, 2017.
[45]
A. Bergström, "KTH Campus – 100 år av utveckling," in KTH Campus 100 år, Teknologgården (F2), 16 september 2017, 2017.
[46]
A. Bergström, "Introducing Architects in Formation," in On Theory and Method: Architects in Formation, 2015, pp. 1-1.
[47]
A. Bergström, "Arkitektyrkets formering: Relationen mellan utbildning, forskning och praktik," in Konstens och arkitekturens fält, Social Studies of Education and Culture (SEC), Uppsala University, February 1, 2012., 2012.
[48]
A. Bergström, "Beyond the Welfare State: Architecture and the Epistemological Turn," in Architecture in Effect Colloquium, Chalmers Gothenburg, October 11–12, 2012, 2012.
[49]
A. Bergström, "Towards Architects in Formation," in Architecture in Effect Symposium, KTH Stockholm, December 15–16, 2011, 2011.

Böcker

[50]
A. Bergström, L. Marcus and D. Koch, KI Arkitektur och kunskapsmiljö : Tävlingen/Etableringen/Förnyelsen. 1st ed. Stockholm : Akademiska Hus Stockholm AB, 2010.

Kapitel i böcker

[51]
A. Bergström, "Brutalism och bruksanda," in A-huset: Brutalism på svenska, Anders Bergström, Ingegärd Gyllenswärd, Carl Hansson, Anna Nittve Ed., Stockholm : Carlsson Bokförlag, 2020, pp. 17-23.
[52]
A. Bergström, I. Gyllenswärd and C. Hansson, "Från program till byggnad," in A-huset: Brutalism på svenska, Anders Bergström, Ingegärd Gyllenswärd, Carl Hansson, Anna Nittve Ed., Stockholm : Carlsson Bokförlag, 2020, pp. 27-53.
[53]
A. Bergström, "På konstnärlig grund: Hallman som lärare," in Per O. Hallman: Stadsplanekonstens förnyare, Ann Pålsson Ed., Stockholm : Appell Förlag, 2019, pp. 76-83.
[54]
A. Bergström, "Stadsbiblioteket, Stockholm," in Tio byggnader som definierade 1920-talet, Dan Hallemar Ed., Stockholm : Arkitektur Förlag, 2019, pp. 134-155.
[55]
A. Bergström, "I nationens tjänst. Högalidskyrkan," in Kyrkornas hemligheter. Stockholm, Thomas Magnusson och Britta Johansson Ed., Stockholm : Medströms bokförlag, 2017, pp. 118-123.
[56]
A. Bergström, "Puts- och färgsättningshistorik," in Stockholms slott: Långsiktigt underhåll av fasader : Program för puts, Heymowski, Andreas; Myrin, Malin Ed., Stockholm : Statens fastighetsverk, 2012, pp. 1-30.
[57]
A. Bergström, "Treasures From the Archive: Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen [2nd ed]," in KTH Arkitekturskolan/School of Architecture 2009–2010, Staffan Lundgren Ed., Stockholm : KTH School of Architecture, 2011, pp. 66-67.
[58]
A. Bergström, "Treasures from the Archive : Spektrum," in KTHA #2, Andersson, Johan; et al. Ed., Stockholm : KTH Arkitekturskolan, 2011, pp. 22-25.
[59]
A. Bergström, "Treasures From the Archive : Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen," in KTHA #1, Anstey, Tim; et al. Ed., Stockholm : KTH Arkitekturskolan, 2010, pp. 34-35.
[60]
A. Bergström, "Restaureringshistorisk översikt," in Förstudie. Stockholms slotts fasader. Långsiktigt underhåll av sten, Hammar, Torun; Thörner, Linda Ed., Stockholm : Statens fastighetsverk, 2009, pp. 15-33.
[61]
A. Bergström, "Restaureringshistorisk översikt [sammanfattning]," in Sammanfattning. Förstudie. Stockholms slotts fasader, Torun Hammar, Linda Thörner Ed., Stockholm : Statens fastighetsverk, 2009, pp. 7-9.
[62]
A. Bergström, "Stockholms slott under 1900-talet," in Vårdprogram. Stockholms slott. En kunskapsöversikt, Anders Bodin Ed., Stockholm : Statens fastighetsverk, 2006, pp. 62-106.
[63]
A. Bergström, "En svensk gård på romersk grund. Arkitekten Ivar Tengbom och byggnaden för Svenska Institutet i Rom," in Humanist vid Medelhavet. Reflektioner och studier samlade med anledning av Svenska Institutets i Rom 75-årsjubileum, Börje Magnusson Ed., Stockholm : Svenska Institutet i Rom, 2002, pp. 402-410.
[64]
A. Bergström, "Ahlbom, Yngve," in Nationalencyklopedin: Supplementband I, Arne Ekman Ed., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, pp. 21-21.
[65]
A. Bergström, "Berghagen, Robert," in Nationalencyklopedin: Supplementband I, Arne Ekman Ed., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, pp. 180-180.
[66]
A. Bergström, "Borgström, Birger," in Nationalencyklopedin: Supplementband I, Arne Ekman Ed., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, pp. 235-235.
[67]
A. Bergström, "Brinckmann, Albert Erich," in Nationalencypklopedin: Supplementband I, Arne Ekman Ed., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, pp. 263-263.
[68]
A. Bergström, "Clason, Peder," in Nationalencyklopedin: Supplementband I, Arne Ekman Ed., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, pp. 342-342.
[69]
A. Bergström, "Dahl, Erik F.," in Nationalencykklopedin: Supplementband I, Arne Ekman Ed., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000.
[70]
A. Bergström, "Deurell, Carl-Olof," in Nationalencyklopedin: Supplementband I, Arne Ekman Ed., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, pp. 403-403.
[71]
A. Bergström, "Friberg, Nils G:son," in Nationalencyklopedin: Supplementband II, Arne Ekman Ed., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, pp. 2-2.
[72]
A. Bergström, "Lundeqvist, Joel," in Nationalencylopedin: Supplementband II, Arne Ekman Ed., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, pp. 474-474.
[73]
A. Bergström, "Peterson, Adrian Crispin," in Nationalencyklopedin: Supplementband III, Arne Ekman Ed., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, pp. 101-101.
[74]
A. Bergström, "Romare, Bengt," in Nationalencyklopedin: Supplementband III, Arne Ekman Ed., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, pp. 177-177.
[75]
A. Bergström, "Scherman, Georg," in Nationalencyklopedin: Supplementband III, Arne Ekman Ed., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, pp. 226-226.
[76]
A. Bergström, "Sterner, Nils," in Nationalencyklopedin: Supplementband III, Arne Ekman Ed., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, pp. 316-317.
[77]
A. Bergström, "Wennerholm, Ture," in Nationalencyklopedin: Supplementband III, Arne Ekman Ed., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, pp. 507-508.
[78]
A. Bergström, ""För ett christeligt och mera upplyst folk anständigt"," in Historik över Tyska församlingens gravkor 1716–1992, Stefan Sonelius Ed., Stockholm : Tyska S:ta Gertruds församling, 1992, pp. 5-7.
[79]
A. Bergström, "Einem christlichen und aufgeklärteren Volk angemessen," in Grabgebäude der Deutschen St. Gertruds Gemeinde in Stockholm 1716–1992, Stefan Sonelius Ed., Stockholm : Deutsche St. Gertruds Gemeinde, 1992, pp. 5-7.

Avhandlingar

[80]
A. Bergström, "Arkitekten Ivar Tengbom : byggnadskonst på klassisk grund," Doctoral thesis : Byggförlaget, 2001.

Rapporter

[81]
A. Bergström, "Bernadottegalleriet på Stockholms slott. Arkivhistorisk förundersökning," Stockholm : Statens fastighetsverk, 2008.
[82]
A. Bergström, "Stockholms konserthusannex. Arkitekturhistorisk konsekvensanalys," Stockholm : Stockholms konserthusstiftelse, 2008.

Samlingsverk (redaktörskap)

[83]
"A-huset: Brutalism på svenska," Stockholm, Carlsson Bokförlag, 2020.
[84]
"Skyddat enligt lag : Vad ska staten äga?," Stockholm, Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare, 2014.
[85]
"Bebyggelsehistorisk tidskrift: Nr 62/2011," Uppsala, Bebyggelsehistorisk tidskrift, Bebyggelsehistorisk tidskrift, 62, 2012.

Proceedings (redaktörskap)

[86]
"On Theory and Method: Architects in Formation," Stockholm, Architecture in Effect, 2015.

Övriga

[87]
A. Bergström, "Stadsbiblioteket – så blev huset till," Stockholm : Stockholms stad, 2018.
[88]
A. Bergström, "Om en odramatisk flytt," Stockholm : Akademiska Hus, 2015.
[89]
A. Bergström, "Restaureringen av Stockholms slotts fasader," Stockholm : Kungl. Hovstaterna, 2015.
Senaste synkning med DiVA:
2023-03-21 23:11:21