Hoppa till huvudinnehållet

Publikationer av Anders Bergström

Refereegranskade

Artiklar

[1]
A. Bergström, "Architecture and The Rise of Practice in Education," Architectural Theory Review, vol. 19, no. 1, s. 10-21, 2014.
[2]
A. Bergström, "Det moderna monumentet : Stadsbiblioteket och den historiska värderingen," Bebyggelsehistorisk tidskrift, vol. 62, s. 8-24, 2012.
[3]
V. Edman och A. Bergström, "Moderna Kulturarv i offentlig miljö," Bebyggelsehistorisk tidskrift, vol. 62, s. 5-7, 2012.
[4]
A. Bergström, "The Modern Monument: Stockholm Public Library and its Historical Reception," Bebyggelsehistorisk tidskrift, vol. 62, s. 24-24, 2012.
[6]
A. Bergström, "Bilden av Tessin," Konsthistorisk Tidskrift, vol. 77, no. 1-2, s. 72-76, 2008.
[7]
A. Bergström, "Fortified Towns in the Former Borderlands of Sweden and Denmark," Bebyggelsehistorisk tidskrift, vol. 56, s. 23-23, 2008.
[8]
A. Bergström, "Stormaktstidens fästningsstäder. I gränsbygden mellan Sverige och Danmark," Bebyggelsehistorisk tidskrift, no. 56, s. 8-23, 2008.
[9]
A. Bergström och V. Edman, "Folkhemmets museum – iscensättningar av Sveriges förflutna," Valör, no. 2–3, s. 3-13, 2004.
[10]
A. Bergström, "Att studera Ivar Tengboms arkitektur," Nordisk arkitekturforskning, no. 1–2, s. 7-12, 2000.

Konferensbidrag

[11]
A. Bergström, "Architects in Formation," i Making Effect Symposium, Moderna Museet, Stockholm, September 15, 2017, 2017.
[12]
A. Bergström, "Beyond the Reflective Practitioner : Architecture and the Epistemological Turn," i Rethinking the Social in Architecture : The Reader, 2013, s. 15-17.
[13]
A. Bergström, "Architectural Education and the Formation of Architects," i Nordik 2012, Nordic Committee of Art History, Stockholm University October 24–27, 2012, 2012.
[14]
D. Koch, A. Bergström och L. Marcus, "Configuring Academia : Academic entities and spatial identities," i Proceedings: Eighth International Space Syntax Symposium, 2012, s. 8147:1-8147:21.
[15]
A. Bergström, "Stockholm Public Library: The American Experience," i Network Symposium, Art History, Stockholm University, October 18–19, 2011, 2011.
[16]
A. Bergström, "Samspel mellan arkitekt och forskare," i Att bygga forskning: Vittnesseminarium, Karolinska Institutet, hörsal Gustaf Retzius, 7 maj 2009, 2009.
[17]
A. Bergström, "Stockholm Public Library : Designing a Path to Knowledge," i Erik Gunnar Asplund. Le radici della modernità, 2009, s. 15-15.
[18]
A. Bergström, "Bilden av Tessin : om behovet av historiografisk forskning," i Arkitekturhistorisk forskning – igår, idag, imorgon : Rapport från kollokvium 1–2 februari 2007, 2007, s. 19-20.
[19]
A. Bergström och V. Edman, "Folkhemmets museum – iscensättningar av Sveriges förflutna," i Nordisk kunsthistorikerkongres, Aarhus universitet, 15–17 augusti 2003., 2003.
[20]
A. Bergström och V. Edman, "Folkhemmets museum – bildning, tradition och modernitet," i Museivetenskapliga dagarna, Stockholm, 21-22 november 2002, 2002.

Böcker

[21]
A. Bergström och V. Edman, Folkhemmets museum : Byggnader och rum för kulturhistoriska samlingar. Stockholm : Byggförlaget, 2005.
[22]
A. Bergström och C. Nolin, Millesgården : Arkitektur & trädgård. Stockholm : Atlantis, 2004.

Kapitel i böcker

[23]
A. Bergström, "Paradigm Shift in Architectural Education," i After Effects: Theories and Methodologies in Architectural Research, Hélène Frichot with Gunnar Sandin and Bettina Schwalm red., New York, Barcelona : Actar Publishers, 2018, s. 187-187.
[24]
A. Bergström, "Situating Architects in Formation: Introduction," i After Effects: Theories and Methodologies in Architectural Research, Hélène Frichot with Gunnar Sandin and Bettina Schwalm red., New York, Barcelona : Actar Publishers, 2018, s. 113-117.
[25]
A. Bergström, "Social vs. Monumental: Contrasting Views of the Architectural Profession," i After Effects: Theories and Methodologies in Architectural Research, Hélène Frichot with Gunnar Sandin and Bettina Schwalm red., New York, Barcelona : Actar Publishers, 2018, s. 118-127.
[26]
A. Bergström, "Bilden av Tessin och den nationella arkitekturen," i Konsten och det nationella : Essäer om konsthistoria i Europa 1850–1950, Martin Olin red., Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, 2013, s. 210-223.
[27]
A. Bergström, "Vad betyder lokalerna?," i Att bygga forskning: Vittnesseminarium om byggnationerna på KI Campus Solna på 90-talet, Ingemar Ernberg och Daniel Normark red., Stockholm : Karolinska Institutet, 2011, s. 78-79.
[28]
A. Bergström, "Mot en museal mönsteranläggning," i Folkhemmets museum: Byggnader och rum för kulturhistoriska samlingar, Anders Bergström, Victor Edman red., Stockholm : Byggförlaget, 2005, s. 61-107.
[29]
A. Bergström, "Konstnärshemmet som idé," i Millesgården: Arkitektur & trädgård, Anders Bergström, Catharina Nolin red., Stockholm : Atlantis, 2004, s. 23-53.
[30]
A. Bergström, "Mot en professionell rumskonst," i Millesgården: Arkitektur & trädgård, Anders Bergström, Catharina Nolin red., Stockholm : Atlantis, 2004, s. 97-135.
[31]
A. Bergström och V. Edman, "Folkhemmets museum – bildning, tradition och modernitet," i Minnets miljöer, Lennart Palmqvist red., Stockholm : Rådet för museivetenskaplig forskning, 2003, s. 9-17.
[32]
A. Bergström, "Från mur till arkitektur : En tolkning av mötet mellan gotik och renässans," i Holland-Belgien 1997. Rapport från en doktorandresa, Inga Lena Ångström-Grandien red., Stockholm : Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, 1998, s. 1-9.
[33]
A. Bergström, "Medresen som byggnadstyp," i Exkursion till Turkiet 1996, Inga Lena Ångström-Grandien red., Stockholm : Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, 1997, s. 25-36.

Övriga

[34]
A. Bergström, "Att bygga forskning," Stockholm : Karolinska Institutet, 2010.

Icke refereegranskade

Artiklar

[35]
A. Bergström, "När Stockholm fick ett bibliotek i världsklass," Arkitekten, no. 1, s. 48-49, 2020.
[36]
A. Bergström, "En färgstark debatt," Kulturvärden, no. 1, s. 16-16, 2013.
[37]
J. Ahnborg et al., "Restaurering 1910-talet: Vreta klosterkyrka," Kulturvärden, no. 2, s. 19-20, 2005.
[38]
A. Bergström, "Jean de la Vallée. Kunglig arkitekt," Byggnadskultur, no. 2, s. 44-44, 2004.
[39]
A. Bergström, "PS Böcker: "Stockholms stränder", redaktör: Eva Eriksson," Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap, no. 2, s. 80-80, 2004.
[40]
A. Bergström, "Kultiverat bland kultiverade grannar," Arkitektur, no. 6, s. 33-33, 2002.
[41]
A. Bergström, "Flitig Anders Tengbom SARs hedersledamot," Arkitekttidningen, no. 12, s. 7-7, 1998.
[42]
A. Bergström, "Stadsgestaltning, Liljeholmen," Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap, no. 3, s. 16-17, 1990.

Konferensbidrag

[43]
A. Bergström, "Architectural Education and the Profession," i Making Effect Symposium, KTH School of Architecture, September 16, 2017, 2017.
[44]
A. Bergström, "Bibliotek och arkitektur i Stockholmsperspektiv," i Arkitektur och bibliotek, KTH Biblioteket, Ångdomen, 18 september 2017, 2017.
[45]
A. Bergström, "KTH Campus – 100 år av utveckling," i KTH Campus 100 år, Teknologgården (F2), 16 september 2017, 2017.
[46]
A. Bergström, "Introducing Architects in Formation," i On Theory and Method: Architects in Formation, 2015, s. 1-1.
[47]
A. Bergström, "Arkitektyrkets formering: Relationen mellan utbildning, forskning och praktik," i Konstens och arkitekturens fält, Social Studies of Education and Culture (SEC), Uppsala University, February 1, 2012., 2012.
[48]
A. Bergström, "Beyond the Welfare State: Architecture and the Epistemological Turn," i Architecture in Effect Colloquium, Chalmers Gothenburg, October 11–12, 2012, 2012.
[49]
A. Bergström, "Towards Architects in Formation," i Architecture in Effect Symposium, KTH Stockholm, December 15–16, 2011, 2011.

Böcker

[50]
A. Bergström, L. Marcus och D. Koch, KI Arkitektur och kunskapsmiljö : Tävlingen/Etableringen/Förnyelsen. 1. uppl. Stockholm : Akademiska Hus Stockholm AB, 2010.

Kapitel i böcker

[51]
A. Bergström, "Brutalism och bruksanda," i A-huset: Brutalism på svenska, Anders Bergström, Ingegärd Gyllenswärd, Carl Hansson, Anna Nittve red., Stockholm : Carlsson Bokförlag, 2020, s. 17-23.
[52]
A. Bergström, I. Gyllenswärd och C. Hansson, "Från program till byggnad," i A-huset: Brutalism på svenska, Anders Bergström, Ingegärd Gyllenswärd, Carl Hansson, Anna Nittve red., Stockholm : Carlsson Bokförlag, 2020, s. 27-53.
[53]
A. Bergström, "På konstnärlig grund: Hallman som lärare," i Per O. Hallman: Stadsplanekonstens förnyare, Ann Pålsson red., Stockholm : Appell Förlag, 2019, s. 76-83.
[54]
A. Bergström, "Stadsbiblioteket, Stockholm," i Tio byggnader som definierade 1920-talet, Dan Hallemar red., Stockholm : Arkitektur Förlag, 2019, s. 134-155.
[55]
A. Bergström, "I nationens tjänst. Högalidskyrkan," i Kyrkornas hemligheter. Stockholm, Thomas Magnusson och Britta Johansson red., Stockholm : Medströms bokförlag, 2017, s. 118-123.
[56]
A. Bergström, "Puts- och färgsättningshistorik," i Stockholms slott: Långsiktigt underhåll av fasader : Program för puts, Heymowski, Andreas; Myrin, Malin red., Stockholm : Statens fastighetsverk, 2012, s. 1-30.
[57]
A. Bergström, "Treasures From the Archive: Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen [2nd ed]," i KTH Arkitekturskolan/School of Architecture 2009–2010, Staffan Lundgren red., Stockholm : KTH School of Architecture, 2011, s. 66-67.
[58]
A. Bergström, "Treasures from the Archive : Spektrum," i KTHA #2, Andersson, Johan; et al. red., Stockholm : KTH Arkitekturskolan, 2011, s. 22-25.
[59]
A. Bergström, "Treasures From the Archive : Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen," i KTHA #1, Anstey, Tim; et al. red., Stockholm : KTH Arkitekturskolan, 2010, s. 34-35.
[60]
A. Bergström, "Restaureringshistorisk översikt," i Förstudie. Stockholms slotts fasader. Långsiktigt underhåll av sten, Hammar, Torun; Thörner, Linda red., Stockholm : Statens fastighetsverk, 2009, s. 15-33.
[61]
A. Bergström, "Restaureringshistorisk översikt [sammanfattning]," i Sammanfattning. Förstudie. Stockholms slotts fasader, Torun Hammar, Linda Thörner red., Stockholm : Statens fastighetsverk, 2009, s. 7-9.
[62]
A. Bergström, "Stockholms slott under 1900-talet," i Vårdprogram. Stockholms slott. En kunskapsöversikt, Anders Bodin red., Stockholm : Statens fastighetsverk, 2006, s. 62-106.
[63]
A. Bergström, "En svensk gård på romersk grund. Arkitekten Ivar Tengbom och byggnaden för Svenska Institutet i Rom," i Humanist vid Medelhavet. Reflektioner och studier samlade med anledning av Svenska Institutets i Rom 75-årsjubileum, Börje Magnusson red., Stockholm : Svenska Institutet i Rom, 2002, s. 402-410.
[64]
A. Bergström, "Ahlbom, Yngve," i Nationalencyklopedin: Supplementband I, Arne Ekman red., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, s. 21-21.
[65]
A. Bergström, "Berghagen, Robert," i Nationalencyklopedin: Supplementband I, Arne Ekman red., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, s. 180-180.
[66]
A. Bergström, "Borgström, Birger," i Nationalencyklopedin: Supplementband I, Arne Ekman red., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, s. 235-235.
[67]
A. Bergström, "Brinckmann, Albert Erich," i Nationalencypklopedin: Supplementband I, Arne Ekman red., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, s. 263-263.
[68]
A. Bergström, "Clason, Peder," i Nationalencyklopedin: Supplementband I, Arne Ekman red., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, s. 342-342.
[69]
A. Bergström, "Dahl, Erik F.," i Nationalencykklopedin: Supplementband I, Arne Ekman red., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000.
[70]
A. Bergström, "Deurell, Carl-Olof," i Nationalencyklopedin: Supplementband I, Arne Ekman red., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, s. 403-403.
[71]
A. Bergström, "Friberg, Nils G:son," i Nationalencyklopedin: Supplementband II, Arne Ekman red., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, s. 2-2.
[72]
A. Bergström, "Lundeqvist, Joel," i Nationalencylopedin: Supplementband II, Arne Ekman red., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, s. 474-474.
[73]
A. Bergström, "Peterson, Adrian Crispin," i Nationalencyklopedin: Supplementband III, Arne Ekman red., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, s. 101-101.
[74]
A. Bergström, "Romare, Bengt," i Nationalencyklopedin: Supplementband III, Arne Ekman red., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, s. 177-177.
[75]
A. Bergström, "Scherman, Georg," i Nationalencyklopedin: Supplementband III, Arne Ekman red., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, s. 226-226.
[76]
A. Bergström, "Sterner, Nils," i Nationalencyklopedin: Supplementband III, Arne Ekman red., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, s. 316-317.
[77]
A. Bergström, "Wennerholm, Ture," i Nationalencyklopedin: Supplementband III, Arne Ekman red., Malmö : Bokförlaget Bra Böcker, 2000, s. 507-508.
[78]
A. Bergström, ""För ett christeligt och mera upplyst folk anständigt"," i Historik över Tyska församlingens gravkor 1716–1992, Stefan Sonelius red., Stockholm : Tyska S:ta Gertruds församling, 1992, s. 5-7.
[79]
A. Bergström, "Einem christlichen und aufgeklärteren Volk angemessen," i Grabgebäude der Deutschen St. Gertruds Gemeinde in Stockholm 1716–1992, Stefan Sonelius red., Stockholm : Deutsche St. Gertruds Gemeinde, 1992, s. 5-7.

Avhandlingar

[80]
A. Bergström, "Arkitekten Ivar Tengbom : byggnadskonst på klassisk grund," Doktorsavhandling : Byggförlaget, 2001.

Rapporter

[81]
A. Bergström, "Bernadottegalleriet på Stockholms slott. Arkivhistorisk förundersökning," Stockholm : Statens fastighetsverk, 2008.
[82]
A. Bergström, "Stockholms konserthusannex. Arkitekturhistorisk konsekvensanalys," Stockholm : Stockholms konserthusstiftelse, 2008.

Samlingsverk (redaktörskap)

[83]
"A-huset: Brutalism på svenska," Stockholm, Carlsson Bokförlag, 2020.
[84]
"Skyddat enligt lag : Vad ska staten äga?," Stockholm, Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare, 2014.
[85]
"Bebyggelsehistorisk tidskrift: Nr 62/2011," Uppsala, Bebyggelsehistorisk tidskrift, Bebyggelsehistorisk tidskrift, 62, 2012.

Proceedings (redaktörskap)

[86]
"On Theory and Method: Architects in Formation," Stockholm, Architecture in Effect, 2015.

Övriga

[87]
A. Bergström, "Stadsbiblioteket – så blev huset till," Stockholm : Stockholms stad, 2018.
[88]
A. Bergström, "Om en odramatisk flytt," Stockholm : Akademiska Hus, 2015.
[89]
A. Bergström, "Restaureringen av Stockholms slotts fasader," Stockholm : Kungl. Hovstaterna, 2015.
Senaste synkning med DiVA:
2023-03-21 23:11:21