Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Publications by Anna-Karin Högfeldt

Peer reviewed

Articles

[2]
[3]
A.-K. Högfeldt et al., "Leading the teacher team - balancing between formal and informal power in program leadership," Tertiary Education and Management, vol. 24, no. 1, pp. 49-65, 2018.

Conference papers

[4]
A.-K. Högfeldt et al., "Organizing for Capacity and Involvement Among Faculty, Students and Staff in Fingineering Education Change-10 Years of Development," in 2021 WORLD ENGINEERING EDUCATION FORUM/GLOBAL ENGINEERING DEANS COUNCIL (WEEF/GEDC), 2021, pp. 340-348.
[5]
A.-K. Högfeldt et al., "Organizing for Capacity and Involvement among Faculty, Students and Staff in Engineering Education Change : 10 Years of Development," in Proceedings of 2021 World Engineering Education Forum/Global Engineering Deans Council, WEEF/GEDC 2021, 2021, pp. 340-348.
[7]
A. Rosén et al., "Mapping the CDIO Syllabus to the UNESCO key competencies for sustainability," in Proceedings of the 15th International CDIO Conference, 2019.
[8]
R. A. Wyss et al., "Mutual innovation capacity building through challenge driven education for sustainable development in an international framework," in 12th international conference of education, research and innovation (ICERI 2019), 2019, pp. 5209-5219.
[9]
A.-K. Högfeldt et al., "Pedagogisk meritering på KTH - Samarbete, excellens och utbildningsinnovation," in Bidrag från 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 2019, pp. 76-81.
[10]
A. Rosén et al., "Connecting North and South through Challenge Driven Education," in Proceedings of the 14th International CDIO Conference, 2018.
[11]
A.-K. Högfeldt et al., "Understanding Engineering Education Change With The Introduction of Challenge Driven Education in Tanzania," in PROCEEDINGS OF 2018 IEEE GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE (EDUCON) - EMERGING TRENDS AND CHALLENGES OF ENGINEERING EDUCATION, 2018, pp. 1335-1343.
[12]
V. Kann and A.-K. Högfeldt, "Effects of a Program Integrating Course for Students ofComputer Science and Engineering," in Proc. 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education, 2016, pp. 510-515.
[13]
A.-K. Högfeldt et al., "Program leadership from a nordic perspective : Program leaders' power to influence their program," in Proceedings of the 9th International CDIO Conference, 2013.
[14]
O. Manneberg et al., "En struktur för ökad funktionell kunskap hos studenten från räkneövningar," in Nätverket Ingenjörsutbildningarnas Utvecklingskonferens 2008. Stockholm, Sverige. 26-27 november 2008, 2008.

Non-peer reviewed

Conference papers

[15]
P. Berglund et al., "Utvärdering för utveckling : KTH:s samtliga utbildningar under belysning," in 3:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, session 2B:Kvalitetsarbete, Norrköping, SE, 2011.
[16]
C. Al-Khalili Szigyarto et al., "Vägen från student till ingenjör : exempel från två kandidatexamenskurser och ett förslag om en programsammanhållande byggnadsställning," in 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Norrköping, Sweden. 30 november - 1 december 2011, 2011.

Books

[17]
M. Magnell and A.-K. Högfeldt, Guide to challenge driven education. 1500th ed. Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2015.
Latest sync with DiVA:
2024-07-17 13:06:10