Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Adrian Lefvert

Profilbild av Adrian Lefvert

Om mig

Arbetar tillsammans med Emily Rodriguez vid Linköpings universitet med projektet "Koldioxidneutral industri ur ett tvärvetenskapligt perspektiv" som finansieras av Energimyndigheten inom programmet Forskarskola Energisystem.

Vi undersöker under vilka omständigheter biogen koldioxidavskiljning (bio-CCS/BECCS) som teknik kan användas i Sverige och Norden för att hjälpa till att nå klimatmålen. Jag intresserar mig särskilt för de teknoeknomiska aspekterna men även styrmedel, regelverk och acceptansfrågor.

Projektet är en del av en större forskningsgrupp som finns vid Linköpings universitet och KTH.

Projektets hemsida: https://liu.se/forskning/lunets


Kurser

Industriella energiprocesser (KE2010), assistent | Kurswebb