Skip to main content

Ses vi på gatan?

I en populärvetenskaplig artikel i tidskriften Invandrare & Minoriteter presenteras en del av forskningen kring segregation i det offentliga rummet.

legeby_sespa_gatan.pdf