Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ali Mohamed

Profilbild av Ali Mohamed

POSTDOKTOR

Detaljer

Adress
LINDSTEDTSVÄGEN 3, PLAN 6

Om mig

Jag heter Ali Mohamed, disputerade i pedagogik [Kollektiv identitetsformering i sociala medier: Interaktion i tre Facebookgrupper] med relevans till människa-datorinteraktion vid Stockholms universitet (SU) i år 2023. Jag har erfarenhet och kompetens i digital tillgänglighet, pedagogik, digitalt lärande, interaktionsdesign, och undervisning. 

I min postdoktor kommer jag att utveckla projektet ”European Centre of Vocational Excellence in Accessibility (AccessCoVE)”. AccessCoVE innebär ett stort ansvar som förutsätter att leda arbetspaketet om en digital plattform för AccessCoVE. I AccessCoVE kommer jag att ha ett stort ansvar i utvecklingen av curriculum, pedagogiska undervisningsformer, verktyg för tillgänglighetscertifiering och bedömningsinstrument och även certifiering av yrkesmässig kompetens inom digital tillgänglighet.

Min pedagogiska forskning handlar om kollektivt lärande i sociala medier, en studie som inspirerat mig till att utforska många frågor om lärande, undervisning, inkludering och känsloladdad och polariserande interaktion i ett demokratiskt inkluderande samhälle. En fråga jag gärna skulle arbeta vidare med handlar om de maktrelationer som framträtt genom mitt fokus på kollektiv identitetsformering som lärande. Det ställer frågor om vilka röster det är som får genomslag och vilka som tystas, vilken interaktion som aldrig tar form och vilka kollektiva identiteter som därmed aldrig formeras. Kort sagt – vilken betydelse har kunskap och makt i den interaktion som sker i digitala lärmiljöer? En annan fråga som väckt mitt intresse rör betydelsen av de inramande villkoren som möjliggör och begränsar digital interaktion vilken är mycket relevant till frågor om tillgänglighet. Min studie visade att majoriteten av gruppernas medlemmar aldrig deltar aktivt. Det är något som behöver utforskas för att bättre förstå vad det innebär att majoriteten av deltagarna i någon digital praktik inte deltar aktivt. Villkoren för deltagande i digitala praktiker spelar i dagens digitaliserade samhälle en viktig roll dels för lärande och inkludering av människor ur ett pedagogiskt- och interaktionsdesignperspektiv, dels ur ett demokratisk och hållbart perspektiv.

Min forskarutbildning på SU och mitt tidigare arbete som lektor i medieteknik på Södertörns högskola (SH) har bidragit till att jag har utvecklats som forskare inom pedagogik i relation till teknik. Jag har därmed utvecklat en skicklighet i etnografisk/netnografisk deltagandeobservation. Denna skicklighet kommer jag att utnyttja i utförande av forskningsprocessen och utvecklingen av AccessCoVE. Deltagande observation kommer att utökas genom workshops som ett sätt att utveckla den digitala plattformen iterativt och användarcentrerat för att på ett pedagogiskt sätt främja nyttiggörandet av forskningsresultat för slutanvändaren. I min forskarstudie har jag lärt mig och fått erfarenhet av hur forskningsprojekt utvecklas över tid genom att tänka och arbeta i en iterativ process som involverar olika aktörer och positioner som kan innefatta skrivande av projektansökningar som etikprövning och forskningspengar.