Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Alexander Olsson

Profilbild av Alexander Olsson

Om mig

Alexander Olsson, Civilingenjör i Kemi och Kemiteknik, doktorera inom projektet:

Opening the portfolio of negative emissions technologies: A comprehensive study of social, techno-economic and ethical dimensions of biomass-based NETs in Sweden and Tanzania.

Det politiska målet att fasa ut fossila bränslen från fjärrvärmesektorn och övriga industrin har lett till en unik omställning i Sverige där vi idag använder stora mängder biomassa för produktion av värme och el i stället för olja och kol. När klimatpolitiken nu måste ta nästa steg för att minska mängden koldioxid i atmosfären vill vårt projekt uppmärksamma möjligheterna att binda koldioxid i biomassa och på så vis skjuta upp utsläppen till atmosfären. Detta kallas populärt för ”negativa utsläpp” eller mer konkret för koldioxidinbindning. Kan vi redan nu frigöra biomassa från förbränning och istället använda den till att lagra koldioxid i träprodukter eller kanske i form av biokol? Eller måste vi vänta på tekniken med koldioxidinfångning från förbränning (Bioenergi med Carbon Capture and Storage, BECCS)? Är Sveriges kommuner intresserade av att använda träprodukter och biokol för att möta sina egna klimatmål?

Sverige hade tidigare en stor industri som producerade träskivor från sågspån och andra rester från sågverken men dessa sågspån eldas till stor del upp i dagsläget. Kan industrin stimuleras genom politiska styrmedel till att återigen producera produkter som gör att kolsänkan i träprodukter ökar?

Intresset för biokol i tropiska länder som Tanzania växer då det kan bidra med intressanta egenskaper inom jordbruket. Samtidigt är biokol en stabil kolsänka som möjligen håller koldioxid undan från atmosfären i hundratals år. Vårt projekt kommer att utvärdera ett biokolprojekt i Tanzania för att förmedla lärdomar till andra liknande projekt och för att bidra till diskussionen om klimatprojekt i länder i det globala syd.

I flera modeller identifieras stor potential för BECCS i skogsrika utvecklingsländer som exempelvis Tanzania. I ett delprojekt har forskare från min nuvarande projektgrupp kommit fram till slutsatsen att denna potential är försvinnande liten, men att biokol som är tekniskt betydligt mindre komplicerat och som dessutom kan medföra omedelbara och konkreta nyttor för lokalbefolkningen skulle kunna ge ett bidrag till de internationella klimatansträngningarna. Vi analyserar både hur internationellt stöd skulle kunna bidra till denna utveckling och utvärderar vilka lärdomar som kan dras från redan genomförda biokolsprojekt.

Projektet finansieras av Formas.

Journalpublikationer:

Olsson A, Grönkvist S, Lind M, Yan J, 2016. The elephant in the room – A comparative study of uncertainties in carbon offsets. Environ Sci Policy 56, 32–38. doi: 10.1016/j.envsci.2015.11.004

Olsson A, Campana PE, Lind M, Yan JY, 2015. PV Water Pumping for Carbon Sequestration in Dry Land Agriculture. Energy Convers Manag, Article in Press. doi:10.1016/j.enconman.2014.12.056

Olsson A, Campana PE, Lind M, Yan JY, 2014. Potential for carbon sequestration and mitigation of climate change by irrigation of grasslands. Appl Energy 136, 1145–1154. doi: 10.1016/j.apenergy.2014.08.025