Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Åsa Rurling

Profilbild av Åsa Rurling

KVALITETSSAMORDNARE

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 6

Om mig

Jag är en av två kvalitetssamordnare på ledningskansliet med huvudsaklig inriktning på kvalitetsarbete på lärosätesövergripande nivå. Som kvalitetssamordnare arbetar vi främst med samordning av KTH:s kvalitetssystem och kvalitetsarbete. Vi bevakar även kvalitetsfrågor i högre utbildning och forskning nationellt och internationellt.

I arbetet ingår att samordna utvecklingen av KTH:s kvalitetssystem och kvalitetsarbete samt att leda eller medverka i projekt som t.ex. utvecklings­projekt och utvärderingar med fokus på kvalitet. Arbetet sker i nära sam­arbete med främst fakultetsrådet, men även med andra centrala organ, nämnder och utskott. Kvalitetssamordnarna ger även stöd till skolorna i deras kvalitetsarbete, och särskilt stöd i samband med externa utvärde­ringar som görs av exempelvis Universitetskanslersämbetet och Veten­skaps­rådet.

Jag är även med i Nordic Five Techs arbetsgrupp för kvalitetssäkring och kollegial utvärdering. Nordic Five Tech är en strategisk allians bestående av fem tekniska universitet i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

I övrigt deltar jag i ledningskansliets löpande arbetsuppgifter som är att stödja KTH:s ledning med utredningar, beredning av beslut, arbete med verksamhetsplanering och årsredovisning.

Profilbild av Åsa Rurling