Skip to main content

Publications by Anna Wahl

Refereegranskade

Artiklar

[1]
A. Wahl and L. Snickare, "Still Blaming the Women? : Gender equality work in academic organizations," NORA : Nordic Journal of Feminist and Gender Research, pp. 1-15, 2024.
[2]
A. Wahl and C. Holgersson, "Med Agnes i ryggen : Om separatistiska metoder i jämställdhetsarbete," Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 42, no. 1, pp. 55-76, 2021.
[3]
A. Wahl and C. Holgersson, "When Agnes has your back : On separatist methods in gender equality work," Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 42, no. 1, pp. 55-76, 2021.
[4]
I. Carvalho et al., "Women at the Top of Tourism Organizations : Views from the glass roof," Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, pp. 1-26, 2018.
[5]
A. Wahl, "Male managers challenging and reinforcing the male norm in management," NORA : Nordic Journal of Feminist and Gender Research, vol. 22, no. 2, pp. 131-146, 2014.
[6]
A. Wahl and P. Höök, "Changes in working with gender equality in management in Sweden," Equal Opportunities International, vol. 26, no. 5, pp. 435-448, 2007.
[7]
A. Wahl, "The Cloud : Lecturing on feminist research," NORA : Nordic Journal of Feminist and Gender Research, vol. 7, no. 2-3, pp. 97-108, 1999.
[8]
A. Wahl, "Deconstructing women and leadership," International review of women and leadership, vol. 4, no. 2, pp. 46-60, 1998.
[9]
A. Wahl, "Företagsledning som konstruktion av manlighet," Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol. 17, no. 1, pp. 15-29, 1996.
[10]
A. Wahl, "Molnet : Att föreläsa om feministisk forskning," Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol. 17, no. 3-4, pp. 31-44, 1996.

Konferensbidrag

[11]
M. Ekman et al., "Gendered recognition practices and the perpetuation of vulnerability : A study in Swedish universities," in 10th Biennial International Interdisciplinary Conference on Gender, Work and Organisation, 2018.
[12]
A. Wahl and C. Holgersson, "Paralysis and Fantasy : Handling Resistance when Conveying Feminist Knowledge," in GEXcel work in progress report : Vol. 18, Proceedings from GEXcel themes 11-12: gender paradoxes in changing academic and scientific organisation(s) : conference of workshops 20-21 October 2011, 2013, pp. 187-200.
[13]
A. Wahl and S. Linghag, "Defining and evaluating gender equality : introducing the GEI," in Nordic Academy of Management conference(NFF), 22-24 August, Stockholm University, 2011.
[14]
A. Wahl and S. Linghag, "Gender equality within production and research in a high-technology company," in Gender renewals? Gender, work and organization international workshop series, 22-24 June. Amsterdam, 2011.
[15]
A. Wahl, "Re-considering complicit masculinity," in Men and masculinities moving on again! Transnationalising Flows, Technologies, Institutions, Theory. GEXcel conference Linköping University, 25-27 May 2011, 2011.
[16]
A. Wahl et al., "Context and Interplay : Interpreting Memories of Resistance," in Feminist Research Methods – An International Conference, February 4-9, 2009, Stockholm University, Stockholm., 2009.
[17]
P. Höök, A. Wahl and C. Holgersson, "Women as Power Resources : Putting Theory into Practice," in Feminist Research Methods – An International Conference, February 4-9, Stockholm University, Stockholm, Sweden, 2009.
[18]
P. Höök, A. Wahl and C. Holgersson, "Women as a Power Resource : Putting Theory into Practice," in 10th EURAM conference, 19-22 May, 2010, Tor Vergata University, Rome, Italy, 2009.

Kapitel i böcker

[19]
A. Wahl and C. Holgersson, "Sweden : Work for change and political threats," in Gender Diversity in the Boardroom : Volume 2: Multiple Approaches Beyond Quotas, Cathrine Seierstad Patricia Gabaldon Heike Mensi-Klarbach Ed., 1st ed. London : Palgrave Macmillan, 2017, pp. 129-157.
[20]
A. Wahl et al., "Future Challenges for practices of diversity management in organizations," in The Oxford Handbook of Diversity in Organizations, Regine Bendl, Inge Bleijenbergh, Elina Henttonen, and Albert J. Mills Ed., 1st ed. Oxford : Oxford University Press, 2015, pp. 553-574.
[21]
A. Wahl, "The gender equality index and reflective role plays : introducing gender in management education," in Integrating gender equality into business and management education : Lessons learned and challenges remaining, Patricia M Flynn, Kathryn Haynes and maureen A Kilgour Ed., 1st ed. Sheffield, UK : Greenleaf Publishing Ltd, 2015, pp. 314-325.
[22]
C. Holgersson, P. Höök and A. Wahl, "Women as power resources: Putting theory into practice," in Women in STEM careers : International perspectives on increasing workforce participation, advancement and leadership, Diana Bilimoria and Linley Lord Ed., 1st ed. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2014, pp. 126-145.
[23]
A. Wahl, "Rosabeth Moss Kanter : Men and women of the corporation," in On the shoulders of giants, Tommy Jensen & Timothy L. Wilson Ed., 1st ed. Lund : Studentlitteratur, 2011, pp. 187-202.

Icke refereegranskade

Artiklar

[24]
A. Wahl, "Women on Corporate Boards and in Top Management. European Trends and Policy Work and Welfare in Europe Series," European Societies : The Official Journal of the European Sociological Association, vol. 15, no. 3, pp. 467-469, 2013.
[25]
A. Wahl, "Kritisk, meriterad och tillfreds? : Frispel," Tidskrift för Genusvetenskap, no. 1-2, pp. 68-73, 2012.
[26]
[27]
A. Wahl, "Att bevisa patriarkatets existens," Naistutkimus - Kvinnoforskning, vol. 16, no. 3, pp. 85-87, 2003.
[28]
A. Wahl, "Könssegregering i arbetslivet," Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 8, no. 1, pp. 67-69, 2002.

Konferensbidrag

[29]
K. Regnö et al., "Male Dominance in Positions of Power," in 2004 Conference on Feminist Economics. August 5-7, 2004. Oxford, England, 2004.
[30]
K. Regnö et al., "The Intersection of Feminist Research, Media, Politics, and Business in Sweden," in Kvinnorörelser - inspiration, intervention och irritation, June 10-12, 2004, Reykjavík, Island, 2004.
[31]
K. Regnö et al., "The Reproduction and Change of Male Dominance in Positions of Power," in Gender and Power in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conference August 20-24, 2003 Lund University, 2003.

Böcker

[32]
A. Wahl et al., Det ordnar sig : Teorier om organisation och kön. 3rd ed. Lund : Studentlitteratur AB, 2018.
[34]
A. Wahl and S. Linghag, Män har varit här längst : Jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer. 1st ed. Lund : Studentlitteratur, 2013.
[35]
A. Wahl et al., Motstånd och fantasi : Historien om F. 1st ed. Lund : Studentlitteratur, 2008.
[36]
A. Wahl et al., Det ordnar sig (in Greek). 1st ed. Athén : Kethi, 2005.
[37]
A. Wahl et al., Sugupoolte aspect organisatsioonis. 1st ed. Väljaandja : Sotsiaalministeerium, 2005.
[38]
A. Wahl and C. Holgersson, Det ordnar sig alltid : Arbetsbok kring frågor om organisation och kön. 1st ed. Lund : Studentlitteratur, 2004.
[39]
A. Wahl et al., Det ordner sig : Teorier om organisation og køn. 1st ed. Fredriksberg : Samfundslitteratur, 2004.
[41]
A. Wahl et al., Det ordnar sig : Teorier om organisation och kön. 1st ed. Lund : Studentlitteratur, 2001.
[42]
A. Wahl, C. Holgersson and P. Höök, Ironi och sexualitet : Om ledarskap och kön. Stockholm : Carlsson Bokförlag, 1998.

Kapitel i böcker

[43]
A. Wahl, "Metoo röster och råd," in Metoo, Så går vi vidare. Röster, redskap och råd, Alexandra Pascalidou Ed., 1st ed. Stockholm : Lava förlag, 2017, pp. 138-139.
[44]
A. Wahl et al., "Kapitel 7 Chefskapets könsmärkta villkor," in Yrke, karriär och lön– kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden, Astrid Kunze och Karin Thorburn Ed., 1st ed. Stockholm : Fritzes, 2014, pp. 165-187.
[45]
A. Wahl, "Gendering management," in Nordic Lights : Work, management and welfare in Scandinavia, Åke Sandberg Ed., 1st ed. Stockholm : SNS förlag, 2013, pp. 348-367.
[46]
C. Holgersson et al., "Könsmärkta villkor styr synen på kvinnligt och manligt chefskap," in Leda mot det nya : En forskningsantologi om chefskap och innovation, Martin Kreuger, Lucia Crevani, Kristina Larsen Ed., Stockholm : Vinnova, 2013.
[47]
A. Wahl et al., "Chefskap, jämställdhet och etik," in Chefsarbetets etik, Tomas Brytting Ed., 1st ed. Stockholm : SNS förlag, 2012, pp. 146-175.
[48]
A. Wahl, "Inför obligatoriska genuskurser," in Det heter feminism : 20 anspråksfulla förslag för att förändra världen, Maud Eduards, Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse Ed., 1st ed. Stockholm : hallongrottan och Feministiskt perspektiv, 2012, pp. 71-77.
[49]
A. Wahl, "Re-considering complicit masculinity," in Gendered sexualed transnationalisations, decontructing the dominant: Transforming men, 'centres' and knowledge/policy/practice : GEXcel work in progress report, Volume XVI, Jeff Hearn and Alp Biricik Ed., 1st ed. Linköping : Tema Genus, Linköping university, 2012, pp. 79-86.
[50]
A. Wahl, "Chefskapets manliga norm," in Kön, makt och nation, Diane Sainsbury & Maritta Soininen Ed., Stockholm : Stockholm University, 2011, pp. 60-73.
[51]
A. Wahl, "The impact of gender equality on management and leadership : reflections on change and resistance," in Leadership through the gender lens, Liisa Husu, Jeff hearn, Anna-Maija Lämsä, Sinikka Vanhala Ed., Helsingfors : Hanken School of Economics, 2010, pp. 1-20.
[52]
A. Wahl, "Jag har hört att du har problem?," in Annika Baude : Pionjär för jämställdhet, Kaj Fölster, Stig Gustafsson, Gabriele Winai Ström Ed., Stockholm : TCO, 2007, pp. 39-41.
[53]
A. Wahl, C. Holgersson and P. Höök, "Irony as a feminist strategy for women managers," in Irony and organizations : Epistemological claims and supporting field stories, Ulla Johansson, Jill Woodilla Ed., 1st ed. Malmö : Liber, 2005, pp. 109--125.
[54]
P. Höök and A. Wahl, "Att arbeta för förändring," in Mansdominans i förändring : Om ledningsgrupper och styrelser, Anna Wahl Ed., Stockholm : Fritzes, 2003, pp. 199-244.
[55]
A. Wahl, "Kvinnor som ledare," in Ledning för alla? : Perspektivbrytningar i arbetsliv och företagsledning, Åke Sandberg Ed., 1st ed. Stockholm : SNS förlag, 2003, pp. 195-219.
[56]
A. Wahl and C. Holgersson, "Male managers' reactions to gender diversity activities in organizations," in Individual diversity and psychology in organizations, Marilyn Davidson, Sandra Fielden Ed., 1st ed. Chichester : Wiley-Blackwell, 2003, pp. 313-329.
[57]
A. Wahl, "Sammanfattande kommentarer," in Mansdominans i förändring : Om ledningsgrupper och styrelser, Anna Wahl Ed., Stockholm : Fritzes, 2003, pp. 245-267.
[58]
A. Wahl, "IT and gender in the new economy," in Stuck in  the future? : Tracing the new economy, Ingalill Holmberg, Miriam Salzer-Mörling, Lars Strannegård Ed., 1st ed. Stockholm : Bookhouse Publishing, 2002, pp. 197-219.
[59]
A. Wahl, "Fast i strukturerna : några tankar om IT och kön i organisationer," in Den nya ekonomin, Ingalill Holmberg Ed., Stockholm : CASL, Handelshögskolan i Stockholm, 2000, pp. 94-106.
[60]
A. Wahl, "From lack to surplus," in Invisible management : The social construction of leadership, Sven-Erik Sjöstrand, Mats Tyrstrup, Jörgen Sandberg Ed., 1st ed. London : Thomson Learning, 2000, pp. 126-148.
[61]
A. Wahl, "Stim i företagsledningen," in Osynlig företagsledning, Sven-Erik Sjöstrand, Jörgen Sandberg, Mats Tyrstrup Ed., 1st ed. Lund : Studentlitteratur, 1999, pp. 131-153.
[62]
A. Wahl, "Ledarstil, makt och kön," in Ledare, makt och kön, Anita Nyberg och Elisabeth Sundin Ed., 1st ed. Stockholm : Fritzes, 1997, pp. 109-134.
[63]
A. Wahl, "Företagsledning som konstruktion av manlighet," in Företagsledning bortom etablerad teori, Sven-Erik Sjöstrand och Ingalill Holmberg Ed., 1st ed. Lund : Studentlitteratur, 1992, pp. 46-61.

Avhandlingar

[64]
A. Wahl, "Könsstrukturer i organisationer : Kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling," Doctoral thesis Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet, EFI, 1992.

Samlingsverk (redaktörskap)

Övriga

[73]
A. Wahl, "V.D.," , 2014.
[74]
P. Höök, A. Wahl and J. Lantz, "Minnen av Jämställdhet," , 2009.
Senaste synkning med DiVA:
2024-03-03 02:00:12