Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amir Bdioui

Profilbild av Amir Bdioui

UTREDARE

Detaljer

Adress
LINDSTEDTSVÄGEN 5

Om mig

Skolkansliets huvudsakliga ansvarsområde är att vara ett kvalificerat beslutsstöd till skolans ledning och fungera som administrativ resurs till Digital Futures. Kansliet bereder och tar fram beslutsunderlag för skolledningen, skolans arbets- och delegationsordning samt ansvarar för framtagandet av verksamhetsplan och budget i samråd med ekonomienheten. Skolkansliet säkerställer att skolans lokalförsörjningsplan är uppdaterad så att skolledningen kan utöva ett effektivt lokalutnyttjande.

Profilbild av Amir Bdioui