Skip to main content

Publications by Björn Kjellgren

Refereegranskade

Artiklar

[1]
B. Kjellgren and T. Richter, "Education for a Sustainable Future: Strategies for Holistic Global Competence Development at Engineering Institutions," Sustainability, vol. 13, no. 20, pp. 11184-11184, 2021.
[2]
I. Ortiz-Marcos et al., "A framework of global competence for engineers : the need for a sustainable world," Sustainability, vol. 12, no. 22, pp. 9568-9568, 2020.

Konferensbidrag

[3]
T. Richter et al., "Global Competence Needs : A Comparative Study Of Stakeholders’ Perspectives On Engineering Education," in 19th CDIO International Conference, CDIO 2023 - Proceedings, 2023, pp. 931-940.
[5]
B. Kjellgren and M. Serrano Van Der Laan, "Virtually Impossible? : Introducing Virtual Exchange Courses in a European University Alliance," in INTED2023 Proceedings, 2023, pp. 3240-3245.
[6]
B. Kjellgren and T. Richter, "Redesigning international student mobility for global competence development," in 2022 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) : Digital Transformation for Sustainable Engineering Education, 2022, pp. 1104-1112.
[7]
B. Kjellgren, D. Taylor and M. Serrano van der Laan, "Struggling at the Core : Multilingualism and multiculturalism in a European University Alliance," in 50th Annual Conference ofThe European Society forEngineering Education, proceedings : Towards a new future in engineering education, new scenarios that European alliances of tech universities open up, 2022, pp. 1260-1273.
[8]
T. Richter and B. Kjellgren, "Supporting global competence learning for engineering students: Four key lessons (to be) learnt," in 50th Annual Conference ofThe European Society forEngineering Education, proceedings : Towards a new future in engineering education, new scenarios that European alliances of tech universities open up, 2022, pp. 1480-1490.
[9]
K. Auffret et al., "BADGE: Global competence for sustainable internationalisation in engineering education," in Languages for Specific Purposes in Higher Education 2021, 2021.
[11]
B. Kjellgren and T. Richter, "KTH Certificate of Global Competence: Getting the most out of diversity and internationalisation?," in Bidrag från 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar : 27 november - 28 november 2019 Luleå tekniska universitet, 2020, pp. 72-75.
[12]
B. Kjellgren et al., "Looking from the inside: Peer-exploration of teaching and learning experiences and attitudes among faculty at a technical university," in Proceedings of the 2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 2020.
[13]
B. Kjellgren, "Ways and Benefits of Closing the Gap : Aligning Language and Communication Teaching with the Technical Curriculum," in 2020 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2020, pp. 1266-1271.
[14]
B. Kjellgren et al., "Ta Vie : Global competence eurostyle," in ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings, 2019.
[15]
B. Kjellgren and C. Hurdelbrink, "Blended, not stirred: the art of getting high quality blended learning for half the price, or less?," in Exploring Language Education (ELE): Global and Local Perspectives, 2018.
[16]
B. Kjellgren and E. Keller, "Introducing Global Competence in Swedish Engineering Education," in FIE 2018 Proceedings, 2018.
[17]
B. Kjellgren and E. Keller, "One step ahead of national strategy: Adding global competence to engineering education," in AAEE 2018 Proceedings : The Future Engineer: Accounting for Diversity, 2018.
[18]
B. Kjellgren et al., "The Pedagogical Developers Initiative – Sustainable Impact of Falling into Oblivion?," in Proceedings of the 14th International CDIO Conference, 2018, pp. 738-747.
[19]
A. Berglund et al., "THE PEDAGOGICAL DEVELOPERS INITIATIVE : SYSTEMATIC SHIFTS, SERENDIPITIES, AND SETBACKS," in 13th International CDIO Conference in Calgary, Canada, June 18-22, 2017, 2017.
[21]
A. Berglund et al., "The pedagogical developers initiative - development, implementation and lessons learned from a systematic approach to faculty development," in Proceedings of the 12th International CDIO Conference, Turku University of Applied Sciences, Turku, Finland, June 12-16, 2016, 2016, pp. 497-508.
[22]
B. Kjellgren et al., "Interkulturell kompetens : Vad gör vi för studenterna, och hur bra?," in Proceedings från 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 2015, pp. 6-7.
[23]
A. Berglund et al., "The Pedagogical Developers Initiative – Changing Educational Practices and Strengthening CDIO skills," in Proceedings of the 11th International CDIO Conference, Chengdu, China, June 8-11 2015, 2015.

Kapitel i böcker

[24]
B. Kjellgren, "Fluid Modernity: Wine in China," in The Globalization of Wine, David Inglis & Anna-Mari Almila Ed., 1st ed. London : Bloomsbury Academic, 2019.
[25]
B. Kjellgren, "Kompletterande pedagogisk kurs för lärarstudenter," in Digitalisering av högre utbildning, Stefan Hrastinski Ed., 1st ed. Lund : Studentlitteratur AB, 2018, pp. 203-208.

Icke refereegranskade

Konferensbidrag

[26]
B. Kjellgren, "Certifikat för global kompetens : Ett utbildningspaket för programstudenter på Kungliga Tekniska högskolan.," in Internationaliseringsdagarna: från strategisk agenda till handling. Konferens arrangerad av UHR och Uppsala universitet. Uppsala 6-7 november 2018, 2018.
[27]
A. Berglund et al., "Kommer det på tentan? : Uppfattningar om motivation och demotivation bland studenter på ingenjörsutbildningar," in 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18–19 november 2015, 2015.
Senaste synkning med DiVA:
2024-03-03 00:44:53