Skip to main content

Publications by Karin Bradley

Refereegranskade

Artiklar

[1]
Bradley, K. & Persson, O. (2022). Community repair in the circular economy : Fixing more than stuff. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability, 1-17.
[2]
Callmer, Å. & Bradley, K. (2021). In search of sufficiency politics : the case of Sweden. Sustainability : Science, Practice, & Policy, 17(1), 194-208.
[3]
Mont, O., Palgan, Y. V., Bradley, K. & Zvolska, L. (2020). A decade of the sharing economy : Concepts, users, business and governance perspectives. Journal of Cleaner Production, 269.
[4]
Svenfelt, Å., Alfredsson, E., Bradley, K., Fauré, E., Finnveden, G., Fuehrer, P. ... Ohlund, E. (2019). Scenarios for sustainable futures beyond GDP growth 2050. Futures : The journal of policy, planning and futures studies, 111, 1-14.
[5]
Bradley, K. (2018). Bike Kitchens : Spaces for convivial tools. Journal of Cleaner Production, 197(2), 1676-1683.
[6]
Hult, A. & Bradley, K. (2017). Planning for Sharing : Providing Infrastructure for Citizens to be Makers and Sharers. Planning Theory & Practice, 18(4), 597-615.
[7]
Bradley, K. & Pargman, D. (2017). The sharing economy as the commons of the 21st century. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 10(2), 231-247.
[8]
Hagbert, P. & Bradley, K. (2017). Transitions on the home front : A story of sustainable living beyond eco-efficiency. Energy Research & Social Science, 31(Supplement C), 240-248.
[9]
[10]
Bradley, K. (2012). Understanding the Environment and Social Policy by Tony Fitzpatrick. Sustainability : Science, Practice, & Policy, 8(1), 116-116.
[11]
Bradley, K. (2009). Planning for eco-friendly living in diverse societies. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability, 14(4), 347-363.
[13]
Orrskog, L. & Bradley, K. (2006). Vitalizing Planning for a Neo-Welfare State : A Suggestion Based on Swedish Experiences. International Planning Studies, 11(2), 125-136.

Konferensbidrag

[14]
Finnveden, G., Bradley, K., Klintman, M., Larsson, J., Lehner, M., Mont, O., Nässén, J., Svenfelt, Å. (2023). Sustainable consumption – moving from niche to mainstream. In Conference Book of Abstracts..

Kapitel i böcker

[15]
Bradley, K., Gunnarsson-Östling, U. & Schalk, M. (2017). Futurist Feminist Political Ecology : Rewriting Stockholm’s Vision 2030. In Meike Schalk, Thérèse Kristiansson, Ramia Mazé (Ed.), Feminist Futures of Spatial Practice: Materialisms, Activisms, Dialogues, Pedagogies, Projections (pp. 301-327). Baunach DE: AADR / Spurbuchverlag.
[16]
Bradley, K. (2014). Towards a peer economy : How open source and peer-to-peer architecture, hardware, and consumption are transforming the economy. In Karin Bradley and Johan Hedrén (Ed.), Green Utopianism: Perspectives, Politics and Micro-Practices (pp. 183-204). New York: Taylor & Francis, Routledge.
[17]
Bradley, K. & Hedrén, J. (2014). Utopian thought in the making of green futures. In Karin Bradley och Johan Hedrén (Ed.), Green Utopianism: Perspectives, Politics and Micro-Practices (pp. 1-20). New York: Taylor & Francis, Routledge.
[18]
Bradley, K., Hult, A. & Cars, G. (2013). From Eco-Modernizing to Political Ecologizing : Future Challenges for the Green Capital. In Metzger, J. & Rader Olsson, A. (Ed.), Sustainable Stockholm : Exploring Urban Sustainability in Europe's Greenest City (pp. 168-194). New York: Routledge.

Icke refereegranskade

Artiklar

[19]
Bradley, K. & Svenfelt, Å. (2018). Omställning pågår, om än inte så högljutt. Dagens Nyheter.
[20]
Malmaeus, M., Finnveden, G., Svenfelt, Å., Bradley, K., Callmer, Å., Fauré, E. ... Ölund, E. (2018). Riskabelt att tro att tillväxt ska lösa våra problem. Svenska Dagbladet.
[21]
Parekh, V., Svenfelt, Å., Wallerman, A., Lidell, A.-K., Carlsson Kanyama, A., Helker Lundström, A. ... Callmer, Å. (2018). Sverige måste hantera konsumtionens effekter. Svenska dagbladet.
[22]
Svenfelt, Å., Bradley, K., Fauré, E., Finnveden, G., Fuerher, P., Gunnarsson-Östling, U. ... Öhlund, E. (2016). Högst relevant att studera alternativ till tillväxt. Dagens samhälle.
[23]
Bradley, K. & Hagbert, P. (2015). Dags att syna idén om den täta hållbara staden. Göteborgs-Posten.
[24]
Gunnarsson-Östling, U., Isaksson, K. & Bradley, K. (2013). Dags för miljörättvisepolitik. Tiden(2-3).
[25]
Bradley, K. (2013). Ett hotat klimat behöver en ny ekonomi. Dagens Nyheter, 20 maj.
[26]
Bradley, K. (2012). Från fildelning till sakdelning. Grus & Guld(2).
[27]
Bradley, K. (2012). Uppror i det offentliga rummet. Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap(4).
[28]
Bradley, K. (2011). Arkitektur som en produkt som förvaltas gemensamt. Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap(6), 14-15.
[29]
Bradley, K. (2011). Arkitektur som en produktion som förvaltas gemensamt. Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap(6), 14-15.
[30]
Bradley, K. (2011). Hållbara städer i en framtid utan tillväxt. Framtider(1), 18-20.
[31]
Bradley, K. (2010). Hållbar stadsutveckling : på vems villkor?. Plan: tidskrift för samhällsplanering(1).
[32]
Bradley, K. (2010). Vad kommer efter kunskapssamhället?. Effekt: klimatmagasinet(6).
[33]
Bradley, K., Isaksson, K. & Orrskog, L. (2008). Den hållbara staden börjar inte i formen. Arkitekten(12).
[34]
Bradley, K., Isaksson, K. & Orrskog, L. (2008). Hållbara staden fångad i ett postpolitiskt vakuum. Arkitekten(12).
[35]
Bradley, K., Gunnarsson, U. & Isaksson, K. (2007). Miljörättvisa : ett nytt perspektiv i svensk planering. PLAN – Tidskrift för Samhällplanering, 3.
[36]
Bradley, K. & Orrskog, L. (2005). Hur gör vi samhällsplaneringen meningsfull igen?. Plan: tidskrift för samhällsplanering(1).
[37]
Bradley, K. (2005). The Theming of Urban Landscapes. Journal of Nordregio, 5(3), 18-21.

Böcker

[38]
Tunström, M., Gunnarsson Östling, U. & Bradley, K. (2015). Socioekologisk stadsutveckling - begrepp och lokal praktik. Stockholm: Arkitektur förlag.

Kapitel i böcker

[39]
Schalk, M., Gunnarsson-Östling, U. & Bradley, K. (2017). Feminist futures and 'other worlds' : Ecologies of critical spatial practice. In Sherilyn MacGregor (Ed.), Routledge Handbook of Gender and Environment ( (1 ed.) pp. 447-463). London and New York: Routledge.
[40]
Bradley, K. (2015). Delandets ekonomi utmanar konsumtionssamhället. In Naturskyddsföreningen (Ed.), Ägodela: köp mindre - få tillgång till mer. Stockholm: Svenska naturskyddsföreningen / Bonnier Fakta.
[41]
Bradley, K. (2014). Kollektiv konsumtion : Från tvättstugor och bibliotek till klädotek och allmänna kontor. In Krister Olsson och Daniel Nilsson (Ed.), Det förflutna i framtidens stad: Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling (pp. 103-113). Lund: Nordic Academic Press.
[42]
Tunström, M. & Bradley, K. (2014). Opposing the postpolitical Swedish urban discourse. In Jonathan Metzger, Phil Allmendinger och Stijn Oosterlynck (Ed.), Planning against the political: Democratic deficits in European territorial governance (pp. 69-84). New York: Taylor & Francis, Routledge.
[43]
Bradley, K. (2012). Livet i miljonprogrammet : hållbara än man kan tro. In Birgitta Johansson (Ed.), Miljonprogrammet: Utveckla eller avveckla ( (1 ed.) pp. 101-111). Stockholm: Forskningsrådet Formas.
[44]
Bradley, K. & Broms Wessel, O. (2010). Gröna rättvisa städer. In Suhonen, Daniel et al (Ed.), Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras. Stockholm: Leopard förlag.
[45]
Bradley, K. (2006). Närmiljö, social rättvisa och miljö : Miljövänlig livsstil i Tensta men grönare i Gamla Spånga. In Gullberg, Anders (Ed.), Tensta utanför mitt fönster. Värnamo: Stockholmia förlag.
[46]
Bradley, K. (2005). Kunderna och marknaden : goda grannar i trädgårdsstaden, dinkies i innerstaden. In Broms Wessel, Ola, Tunström, Moa och Bradley, Karin (Ed.), Bor vi i samma stad?: Om stadsutveckling, mångfald och rättvisa. Stockholm: Pocky.

Avhandlingar

[47]
Bradley, K. (2009). Just Environments : Politicising Sustainable Urban Development (Doctoral thesis , KTH, Stockholm, Trita-SOM 2009-01). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-10130.

Rapporter

[48]
Svenfelt, Å., Bradley, K., André, E., Järbel, J., Kamb, A., Klintman, M. ... Schoonover, H. (2022). Sustainable consumption and beyond : Final report from phase 1 of the research program Mistra Sustainable Consumption: 2018-2021 (Mistra Sustainble Consumption reports 1:13). Stockholm: KTH Royal Institute of Technology.
[49]
Lehner, M., Schoonover, H., Mont, O., Bradley, K., Kamb, A. & Svenfelt, Å. (2019). Att inreda hållbart? : En kartläggning av vad hållbar heminredning kan innebära. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology.
[50]
Thorson, M., Larsson, J., Nässén, J., Bradley, K., Kamb, A. & Svenfelt, Å. (2019). Att semestra hållbart? : En kartläggning av vad hållbart semestrande kan innebära (TRITA-ABE-RPT 194). Stockholm: KTH Royal Institute of Technology.
[51]
Kamb, A., Svenfelt, Å., Carlsson-Kanyama, A., Parekh, V. & Bradley, K. (2019). Att äta hållbart? : En kartläggning av vad hållbar matkonsumtion kan innebära. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology.
[52]
Hagbert, P., Finnveden, G., Feuhrer, P., Svenfelt, Å., Alfredsson, E., Aretun, Å. ... Öhlund, E. (2019). Futures Beyond GDP Growth : Final report from the research program 'Beyond GDP Growth: Scenarios for sustainable building and planning' (TRITA-ABE-RPT 1835). Stockholm.
[54]
Svenfelt, Å., Alfredsson, E., Aretun, Å., Bradley, K., Fauré, E., Fuehrer, P. ... Stigson, P. (2015). Testversion av scenarier för hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt (TRITA-INFRA-FMS 2015:05). Stockholm: KTH Royal Institute of Technology.

Samlingsverk (redaktörskap)

[55]
Bradley, K., Hedrén, J. (Eds.). (2014). Green utopianism : Perspectives, politics and micro-practices (1 ed.). New York: Taylor & Francis Group.
[56]
Broms Wessel, O., Tunstöm, M., Bradley, K. (Eds.). (2005). Bor vi i samma stad? : Om stadsutveckling, mångfald och rättvisa. Stockholm: Pocky.

Övriga

[58]
Bradley, K. (2015). Dela är det nya äga..
Senaste synkning med DiVA:
2024-04-07 03:50:31