Skip to main content

Omlandsanalys Nämdö skärgård

Här finner du rapport och bilagor från omlandsanalysen av Nämdö skärgård. Den har gjorts av öborna, några forskare och utredare med stöd av en metod, kommun och länsstyrelse samt finansiering från Tillväxtverket och Region Stockholm, och tog ett år att göra, med start våren 2021.

1. Om du bara vill veta helt snabbt vad det hela handlar om, läs rapportens sammanfattning på sidan 4.

2. Om du är nyfiken på hur analysen gjordes, öppna länken  https://vimeo.com/716014086/b55dd76ced till en film som beskriver metoden. Den finns också på Youtube https://youtu.be/kYoqjFG3xWU.

3. Om du undrar hur vi har räknat ut samhällets inkomster och utgifter, öppna bilagorna 2, 3 och 4.

4. Om du vill få en samlad helhetsbild av ett nutida skärgårdssamhälle, läs hela rapporten från sidan 1 till 28.

naemdoe-omlandsanalys.pdf

bil-1-foerstudie-multifunktion.pdf

bil-2-sammanraeknade-inkomster.xlsx

bil-3-besoeksanalys-naemdoeskaerga.pdf

bil-4-beraekning-bofasta.xlsx

bil-5-ais-i-den-taenkta-nationa.pdf

bil-6-konstfack_ideskisser.pdf

bil-7-ksla-caseutmaning-2022.pdf