Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Daniel Koch

Profilbild av Daniel Koch

UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Adress
OSQUARS BACKE 5
Rum

Om mig

Daniel Koch är docent i arkitektur och universitetslektor i stadsbyggnad med inriktning mot spatial analys vid KTH Arkitektur. Daniel leder forskningsprofilen Kritisk morfologi och rumsliga analyser (SAD), och är vice programansvarig för Mastersprogrammet i Hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Inom detta program leder Daniel också studiokursen Textures.

Forskningen spänner brett över analyser av såväl komplexa byggnader som städer, med ett fokus på frågor om rumsmofrologi, modellering, identitetsbildning, makt, normer och samhällsstrukturer, utifrån ett arkitekturperspektiv. Nuvarande forskning inbegriper ett projekt inomDigital Futures som studerar digitaliseringens roll i samhället, särskilt i förhållande till det offentliga rummet. Det bygger delvis vidare på ett nyligen avslutat projekt där en agenda för Digital Futures fokusområdet "smarta samhällen" utvecklades. Daniel deltar också i bland annat projektetNorDark om belysning i nordiska utomhusmiljöer, och projektetDelA om delningsarkitektur och bostadstyper.

Nyligen har Daniel slutfört arbete inom forskningsprojekt finansierade av Vinnova,Jämlik livsmiljö: Stadsbyggande för minskad segregation och ökad tillgängligheti samarbete med Uppsala Kommun, Funktionsrätt Uppsala Län och Funktionsrätt Uppsala Kommun (2020-2022), liksomDuvedmodellen för lokalsamhället 2.0i samarbete med bland andra Tyréns och Åre kommun (2020-2022). Till nyligen avslutade och projekt som är i avrundningsfasen hör också arbete inomSensable Stockholm Lab, ett samarbete mellan KTH, MIT och Stockholms Stad (mfl.).

Mer information, liksom en portfölj med forskningsprojekt, finns på den engelskspråkiga sidan.


Kurser

Examensarbete inom stadsplanering och design, avancerad nivå (AD2EXU), kursansvarig | Kurswebb

Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.1- Texturer (AD2867), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.2- Situationer (AD2862), lärare | Kurswebb

Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 2.1- Urbana Ekologier (AD2863), lärare | Kurswebb

Introduktionskurs i urbanekonomi (AD2865), kursansvarig | Kurswebb

Planering och design för hållbar stadsutveckling (AG2150), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design (AG2126), lärare | Kurswebb