Hoppa till huvudinnehållet

Daniel Koch

Profilbild av Daniel Koch

FORSKARE

Detaljer

Adress
OSQUARS BACKE 5
Rum

Om mig

Daniel Koch är docent i arkitektur och forskare i stadsbyggnad vid KTH Arkitektur. Daniel leder forskningsprofilen Kritisk morfologi och rumsliga analyser (SAD), och är vice programansvarig för Mastersprogrammet i Hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Inom detta program leder Daniel också studiokursen Textures.

Forskningen spänner brett över analyser av såväl komplexa byggnader som städer, med ett fokus på frågor om rumsmofrologi, modellering, identitetsbildning, makt, normer och samhällsstrukturer, utifrån ett arkitekturperspektiv. Nuvarande forskning inbegriper utveckling av en agenda fär smarta samhällen inomDigital futures,avslut av ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova,Jämlik livsmiljö: Stadsbyggande för minskad segregation och ökad tillgängligheti samarbete med Uppsala Kommun, Funktionsrätt Uppsala Län och Funktionsrätt Uppsala Kommun (2020-2022), samt deltagande iSensable Stockholm Lab, ett samarbete mellan KTH, MIT och Stockholms Stad (mfl.) ochDuvedmodellen (2020-2022).

Mer information, liksom en portfölj med forskningsprojekt, finns på den engelskspråkiga sidan.


Kurser

Examensarbete inom stadsplanering och design, avancerad nivå (AD2EXU), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.1- Texturer (AD2867), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.2- Situationer (AD2862), lärare | Kurswebb

Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 2.1- Urbana Ekologier (AD2863), lärare | Kurswebb

Introduktionskurs i urbanekonomi (AD2865), kursansvarig | Kurswebb

Planering och design för hållbar stadsutveckling (AG2150), lärare | Kurswebb

Urbanmorfologins teorier (F1A5040), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och forskningsmetod för studier om planering och urban design (AG2126), lärare | Kurswebb