Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Publications by Peter Ekbäck

Peer reviewed

Articles

[1]
A. Granath Hansson, P. Ekbäck and J. Paulsson, "The Sliding Scale between Usufruct and Ownership: The Example of Swedish Multi-Family Housing," Land, vol. 10, no. 311, 2021.
[2]
P. Ekbäck and F. K. Christensen, "Road Management in Denmark and Sweden : A Comparison and Analysis of Institutional Designs," Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, vol. 15, no. 1, pp. 38-55, 2020.
[3]
P. Ekbäck, "Towards a Theory of 3D Property Rights : With an Application to Nordic Legislation," Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, vol. 8, no. 1, pp. 65-80, 2011.
[4]
P. Ekbäck, "Private, Common, and Open Access Property Rights in Land : An Investigation of Economic Principles and Legislation," Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, vol. 6, no. 2, pp. 57-74, 2009.

Conference papers

[5]
P. Ekbäck, "Institutional Transitions in the Land Development Domain : An inquiry into the nature of legal reforms – efficiency enhancing or redistributive?," in Sustainable and Equitable Land Management. : Legal Framework, Assessment, Planning Tools., 2024, pp. 61-82.
[6]
P. Ekbäck and K. Riekkinen, "A Digitalized Property Formation Process? : Comparative study of legal qualifications in Finland and Sweden," in Methods and Concepts of Land Management : Diversity, Changes and New Approaches, 2020, pp. 73-91.
[7]
P. Ekbäck, A. Dahsjö and T. Kalbro, "A Return to Prejudicial Effects from Time-Consuming Planning Processes : Municipal planning and the ghost town case of Folkesta," in Methods and Concepts of Land Management : Diversity, Changes and New Approaches, 2020, pp. 119-129.
[8]
P. Ekbäck, "Modelling Real Property Rights : A brief review and some extensions," in Methods and Concepts of Land Management : Diversity, Changes and New Approaches, 2020, pp. 169-186.
[9]
P. Ekbäck, "Expropriation and Protection of Property : Contradiction or consistency? Some historical indications," in Opportunities and Constraints of Land Management in Local and Regional Development : Integrated Knowledge, Factors and Trade-offs, 2018, pp. 39-53.
[11]
P. Ekbäck and T. Kalbro, "Expropriation and Prejudicial Effects of Time-Consuming Planning Processes : The Sporrong-Lönnroth Case Revisited," in Core-Themes of Land Use Politics : Sustainability and Balance of Interests, 2011, pp. 135-147.

Chapters in books

[12]
P. Ekbäck, "Sweden," in Public Value Capture of Increasing Property Values across Europe, J.-M. Halleux, A. Hendricks, B. Nordahl, V. Maliene Ed., 1st ed. Zürich : vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2022, pp. 225-232.
[13]
P. Ekbäck, "Sweden," in Public Value Captureof Increasing PropertyValues across Europe : Report on strategies for the implementation of new tools of public value capture or theoptimisation of existing tools, Jean-Marie Halleux, Andreas Hendricks, Vida Maliene, Berit Irene Nordahl Ed., 1st ed. : Only available online, 2022, pp. 104-110.
[14]
T. Kalbro and P. Ekbäck, "The Coase Theorem and Public Decision-Making : Exemplified with the Swedish Joint Facilities Act," in Land Development Strategies : Patterns, Risk and Responsibilities, Erwin Hepperle & Hans Lenk Ed., Zurich : Hochulverlag, ETH Zurich, 2009, pp. 85-94.

Non-peer reviewed

Books

[17]
P. Ekbäck, Mark- och fastighetsrättens utveckling i Sverige : En rättshistorisk orientering med betoning på fastighetsbildning och infrastruktur.. 1st ed. Stockholm : Avd. för Fastighetsvetenskap, Kungl. Tekniska Högskolan, 2017.
[19]
E. Sjödin et al., Markåtkomst och ersättning : För bebyggelse och infrastruktur. 4th ed. Stockholm : Wolters Kluwer, 2016.
[21]
P. Ekbäck, Lagstiftning om ledningar : Särskilt om ledningsrättslagen.. 2nd ed. Stockholm : Kungl. Tekniska Högskolan, 2011.
[22]
E. Sjödin et al., Markåtkomst och ersättning : För bebyggelse och infrastruktur. 3rd ed. Stockholm : Norstedts Juridik AB, 2011.
[23]
T. Kalbro et al., Markåtkomst och ersättning - för bebyggelse och infrastruktur. 2nd ed. Stockholm : Norstedts Juridik, 2007.

Chapters in books

[24]
P. Ekbäck, "Takings and the Protection of Property in Swedish Real Property Law : Åbrolla revisited through the lenses of the Public InterestRequirement and the European Principle of Proportionality," in Good fortune is what happens when opportunity meets with planning : Papers in Honour of Thomas Kalbro on the Occasion of his 70th Birthday, Anna Granath Hansson Ed., Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2021, pp. 137-158.
[25]
P. Ekbäck, "Ändrad markanvändning - samordna planer och tillstånd : Förstudie till ett forskningsprojekt," in Bostad 2.0 : En bostadsmarknad för alla, Maria Hullgren & Mats Wilhelmsson Ed., Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2017, pp. 159-167.
[26]
P. Ekbäck et al., "Fastighetsutveckling : Fastighetsekonomiska och fastighetsjuridiska frågor i samhällsbyggnadsprocessen.," in Samhällsbyggnadsprocessen : Kurskompendium 2015, Peter Ekbäck Ed., : KTH Royal Institute of Technology, 2015.

Theses

[27]
P. Ekbäck, "FÖRFARANDEN VIDPLANERING OCH MARKÅTKOMST;EN RÄTTSEKONOMISK ANALYS," Doctoral thesis : Institutionen för fastigheter och byggande, Trita-FAT, 85, 2000.

Reports

[28]
P. Ekbäck, A. H. Persson and E. Liedholm Johnson, "Miljöprocess och svensk gruvdrift : En analys och utvärdering av tillståndsprövning för miljöfarlig verksamhet," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2414, 2024.
[29]
P. Ekbäck, "Råby i Fasterna socken : En lantmäterihistorisk utredning och redogörelse," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 248, 2024.
[30]
P. Ekbäck and H.-Å. Mattsson, "Fastighetsteknisk-Fastighetsrättslig forskning vid KTH : En forskningsöversikt, åren 1932-2021," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 2124, 2021.
[32]
P. Ekbäck, "Fastighetsbildning och fastighetsbestämning : Om fastighetsbildningslagen m.m.," Stockholm : Kungliga tekniska högskolan, TRITA-FAT, 4:109, 2016.
[33]
P. Ekbäck, "Lagstiftning om ledningar : Särskilt om ledningsrättslagen," Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, TRITA-FAT, 4:102, 2016.
[34]
P. Ekbäck, "Fastighetsbildning och fastighetsbestämning : Om fastighetsbildningslagen m.m.," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, Trita-FAT, 4:109, 2012.
[35]
P. Ekbäck, "Regelsystem för tvångsförvärv och infrastruktur : Några uppsatser inom speciell fastighetsrätt.," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-FOB, 2012:4, 2012.
[36]
P. Ekbäck, "Externa effekter och markanknutna rättigheter : Coase-teoremet och svensk fastighetsrätt," Stockholm : Kungl. Tekniska Högskolan, TRITA-FOB, 2011:2, 2011.
[37]
P. Ekbäck, "Fastighetsbildning och fastighetsbestämning : Om fastighetsbildningslagen m.m.," Stockholm : Kungl. Tekniska Högskolan, TRITA-FAT, 4:109, 2009.
[39]
P. Ekbäck, "Markens indelning i individuella, samfällda och allmänna rättigheter : Ett property rights perspektiv," Stockholm : Kungl. Tekniska Högskolan, Trita-FAT, 4:107, 2008.

Collections

[40]
"Fastighetsteknik : En antologi om markanknutna rättigheter.," Stockholm, KTH Royal Institute of Technology, 2005.

Other

[41]
P. Ekbäck, "Lågarö by i Rådmansö socken : En lantmäterihistorisk redogörelse," KTH Royal Institute of Technology, 2024.
[46]
P. Ekbäck, "Lagen om byggande av järnväg : En översikt," Stockholm : Kungl. Tekniska Högskolan, 2010.
[47]
P. Ekbäck, "Väglagen : En översikt," Stockholm : Kungl. Tekniska Högskolan, 2010.
[48]
P. Ekbäck, "Översikt av fastighetsbildningslagstiftningen före FBL," Stockholm : Kungl. Tekniska Högskolan, 2007.
Latest sync with DiVA:
2024-07-07 02:33:11