Hoppa till huvudinnehållet

Elvira Molin

Profilbild av Elvira Molin

Om mig

Industridoktorand vid SEED, KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet. Mitt doktorandprojektet handlar om hållbar offentlig upphandling av livsmedel och användning av hållbarhetskriterier i upphandlingsdokumentet. Projektet startade hösten 2018 och beräknas vara igång fram tills 2022. Förutom doktorandstudierna jobbar jag i LCA-gruppen på IVL. På IVL jobbar jag även i blandade projekt med ett livscykel perspektiv på framförallt livsmedel. Jag har bland annat räknat på vertikalodlingar i den urbana miljön och diskuterat klimatkompensation. Jag har ett genuint intresse för mat och livsmedel och en hållbar produktionskedja för dessa.