Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Elvira Molin

Profilbild av Elvira Molin

Om mig

Industridoktorand vid SEED, KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet. Mitt doktorandprojektet handlar om hållbar offentlig upphandling av livsmedel och användning av hållbarhetskriterier i upphandlingsdokumentet. Projektet startade hösten 2018 och beräknas vara igång fram tills 2022. Förutom doktorandstudierna jobbar jag i LCA-gruppen på IVL. På IVL jobbar jag även i blandade projekt med ett livscykel perspektiv på framförallt livsmedel. Jag har bland annat räknat på vertikalodlingar i den urbana miljön och diskuterat klimatkompensation. Jag har ett genuint intresse för mat och livsmedel och en hållbar produktionskedja för dessa.