Hoppa till huvudinnehållet

Gabriel Lördal Tigerström

Profilbild av Gabriel Lördal Tigerström

Om mig

Gabriel Lördal Tigerström

E-mail: gabriel.tigerstrom@gmail.com | LinkedIn | Hemsida

Civilingenjör - Informationsteknik / Teoretisk datalogi år 5

Jag heter Gabriel och går femte året på civilingenjörsprogrammet. Min kandidatutbildning genomförde jag på IT-programmet. Nu läser jag masterprogrammet i teoretisk datalogi. Jag föddes i Stockholm 1992 men har spenderat största delen av min uppväxt i hjärtat av Småland. År 2013 flyttade jag tillbaka till Stockholm efter en vända i Göteborg, där jag praktiserade på en reklambyrå. Jag började civilingenjörsprogrammet hösten 2013 i Kista.

Projekt genomförda i kurser

Algoritmer och datastrukturer (ID1020)

Kursen Algoritmer och datastrukturer fokuserar på att ge en grundläggande förståelse av algoritmer och datastrukturer. Kursen tar även upp en hel del komplexitetsanalys. Kursen innehöll tre laborationsuppgifter som alla skulle skrivas i Java.

Ur kursplan för ID1020 giltig från HT14, edition 2:
"Målet med kursen är att ge en gedigen kunskap om hur man designar och analyserar de viktigaste klasserna av algoritmer. Kursen avser att ge studenterna färdigheter som ger dem möjlighet att självständigt konstruera datorprogram som använder tid och minne på ett effektivt sätt. Studenterna skall lära sig identifiera problem som är orealistiskt resurskrävande att lösa eller som rent av är omöjliga att lösa med vanliga beräkningsmodeller. Vid slutet av kursen skall studenterna kunna utveckla egna lösningsalgoritmer till problem och kunna jämföra olika lösningar och hur väl de fungerar."

  • MiniFS - Ett litet "filsystem" skrivet i Java (2014)[GitHub*]
  • DFS - En Java-implementation av Djupet Först Sökning (2014)[GitHub*]
  • Searchtree - En Java-implementation av 2-3-träd (2014)[GitHub*]

Programmering II (ID1019)

Kursen programmering II fokuserar på funktionell programmering och "concurrent" konstruktion av program. Kursen hade tre uppgifter som alla skulle genomföras med programmeringsspråket Erlang.

Ur kursplan för ID1019 giltig från HT13, edition 2:
"Kursen går igenom dels de programmeringstekniker som används inom funktionella programmeringsspråk dels hur program kan delas upp i flera exekverande trådar och hur dessa kan koordineras. Exempel på programmeringstekniker är rekursiva definitioner, icke uppdaterbara datastrukturer, högre ordningens funktioner och så kallade “closures”. Koordinering av multipla trådar visas dels genom modifiering av gemensamma datastrukturer dels genom meddelande mellan processer. Kursen kommer att använda sig av ett programmerings språk som huvudspråk men även visa likheter och skillnader med andra funktionella språk."

  • Huffman - En Erlang-implementation för att komprimera en textsträng med Huffman-kodning (2015)[GitHub*]
  • Erlang meta-interpretator - Ett Erlangprogram som kan tolka grundläggande erlang-program (2015)[GitHub*]
  • Dining philosophers - En Erlang simulation av det kända problemet "Dining philosophers" (2015)[Kod på flykt]

Projekt IT (ID1003)

Under kursen "Projekt IT" samarbetade jag med 6 andra studenter från IT-programmet för att skapa en mjukvarulösning av kommersiellt värde. Projektet resulterade i en applikation för att söka efter öppna barer och nattklubbar, med tillhörande information. Projektet utvecklades med webbramverket django som är skrivet i python. Projektet var väldigt insiktsfullt, dels lärde jag mig att arbeta med projektmetoden scrum och dels hur man löser problem när gruppen är oense, men framförallt lärde jag mig mycket om processen att samarbeta med att utveckla mjukvara.

*Tyvärr är github-länkarna enbart åtkomliga för KTH-användare, jag delar gärna koden på en publik github vid förfrågan.

 Gabriel Lördal Tigerström © 2018


Profilbild av Gabriel Lördal Tigerström