Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Publications by Jonny Flodin

Non-peer reviewed

Articles

[1]
J. Flodin, "Indragning efter utmätning av andel i bostadsrätt," Juridisk Tidskrift, vol. 2015-16, no. 1, pp. 166-175, 2015.
[2]
J. Flodin, "Chockskada och schablonersättning, ännu en gång," Juridisk Tidskrift, vol. 2007-08, no. 3, pp. 693-699, 2008.
[3]
J. Flodin, "Ersättning för ledningsrätt för optokabel i befintligt utrymme för kraftledning," Juridisk Tidskrift, vol. 2007-08, no. 4, pp. 890-898, 2008.
[4]
J. Flodin, "Ersättning för s.k. chockskada," Svensk Juristtidning, pp. 525-551, 2008.
[5]
J. Flodin, "Nedsättning av årsavgift," Svensk Juristtidning, pp. 877-887, 2008.
[6]
J. Flodin, "Om indragning av bostadsrätt," Svensk Juristtidning, no. 3, pp. 274-291, 2008.
[7]
J. Flodin, "Skyddat intresse och Europakonventionen," Nordisk Försäkringstidskift, pp. 329-336, 2008.
[8]
J. Flodin, "Chockskada och schablonersättning," Juridisk Tidskrift, vol. 2006/07, no. 3, pp. 663-670, 2007.
[9]
J. Flodin and R. Hager, "Den allmänna fastighetsrätten : återblick och framåtblick," Juridisk Tidskrift, no. Jubileumshäfte 2007, pp. 20-34, 2007.
[10]
J. Flodin, "Förhandsavtal och optionsavtal om upplåtelse av bostadsrätt," Svensk Juristtidning, pp. 623-630, 2007.
[12]
J. Flodin, "Rättslig precisering av begreppet vattenledningsskada i bostadsrättslagen," Juridisk Tidskrift, vol. 2006/07, no. 3, pp. 671-676, 2007.
[13]
J. Flodin, "Frågor om legitimation vid borgenärspluralitet," Juridisk Tidskrift, vol. 2005/06, no. 3, pp. 641-651, 2006.
[14]
J. Flodin, "Vad är skälig acceptfrist enligt 3 § första stycket avtalslagen?," Juridisk Tidskrift, vol. 2005/06, no. 1, pp. 117-124, 2005.

Books

[15]
J. Flodin and A. Victorin, Bostadsrätt - med en översikt över kooperativ hyresrätt. 5th ed. Uppsala : Iustus förlag, 2020.
[16]
J. Flodin et al., Kommersiell hyresrätt. 4th ed. Stockholm : Wolters Kluwer, 2017.
[17]
J. Flodin, Fastighetspanträttens huvuddrag. 1st ed. Stockholm : Jure, 2014.
[18]
A. Victorin and J. Flodin, Bostadsrätt : med en översikt över kooperativ hyresrätt. 3rd ed. Uppsala : Iustus förlag, 2011.
[19]
A. Victorin, J. Flodin and R. Hager, Bostadsrätt : med en översikt över kooperativ hyresrätt. 2nd ed. Uppsala : Iustus förlag, 2008.

Chapters in books

[21]
J. Flodin, "Stadgevillkor för medlemskap i bostadsrättsförening vid övergång av bostadsrätt - särskilt om åldersklausuler," in Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden, Håkan Julius, Jori Munukka och Haymanot Baheru Ed., Stockholm : Jure, 2019.
[22]
J. Flodin, "Något om tillämpningsområdet för 9 kap. 16 § 1 st. 2 p. bostadsrättslagen," in Festskrift till Ronney Hagelberg, Annina H. Persson, Göran Millqvist och Carolina Saf Ed., Stockholm : Jure, 2016.

Reports

[24]
J. Flodin et al., "Sammenliknende analyse av nordisk husleielovgivning," Kristiansand, Norge : Oxford Research Norge, 2011.
Latest sync with DiVA:
2024-06-18 00:30:50