Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bernardita Francisca Lira Miranda

Profilbild av Bernardita Francisca Lira Miranda

Om mig

Jag är industridoktorand på 50% av tiden, finansierad delvis av NCC Industry AB och delvis av SBUF. Min huvudämne är inverkan av stenmaterialets sammansättning, främst
kornstorleksfördelningen, hos bitumenbundna lager (asfalt) för att reducera risken för oönskade deformationer och spårbildning. Projektet syftar till att öka kunskapen om asfalts funktion, främst resistens mot spårbildning, och därmed till en förbättring av materialets sammansättning. Arbetet förväntas också att bidra med kunskapsbyggnad för utvecklande av konstruktioner som uppfyller de funktionskrav som kommer att ställas i framtiden, till nytta för samtliga aktörer inom vägbyggnad.

Profilbild av Bernardita Francisca Lira Miranda