Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nobel Calling, KTH:s labbrundor

Projekt tillsammans med Nobelstiftelsen och samarbetsparterns såsom KI, Stockholms stad och Stockholms universitet för att belysa forsknings- och kunskapsrelaterade aktiviteter i Stockholm under veckan då Nobelpriset tillkännages.

KTH:s bidrag 2018 och 2019 har varit så kallade labbrundor. Under labbrundorna öppnas KTH:s forskningsmiljöer upp för en extern publik som får lära sig om framtidens teknik inom bland annat robotik, elkraftteknik och självkörande fordon. Min roll har varit konceptskapare och projektledare.

Nobel Callings webbsida