Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Martin Larsson

Profilbild av Martin Larsson

Om mig

Industridoktorand inom säkra, framkomliga och komfortabla cykelvägar med fokus på den tekniska hållbarheten.
Projektet ingår i Mistra InfraMaint som är ett forskningsprogram med smart underhåll i fokus för en hållbar infrastruktur som är tillgänglig och säker dygnet runt.

Nyckelord: Cykelvägar, vägbyggnad, nedbrytning, tillståndsbeömning, underhåll, mätteknik

Huvudhandledare: Prof. Sigurdur Erlingsson, Byggvetenskap, Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad, KTH
Biträdande handledare: Dr. Anna Niska, Föreståndare Cykelcentrum, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Profilbild av Martin Larsson