Hoppa till huvudinnehållet

Marika Jonsson

Profilbild av Marika Jonsson

DOKTORAND

Detaljer

Telefon
Adress
LINDSTEDTSVÄGEN 3, PLAN 6

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är industridoktorand vid KTH och arbetar på Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen. Mitt forskningsområde är människa-datorinteraktion, mer specifik tillgänglighet inom eHälsotjänster. Jag är en del av forskningsprogrammet CoDeAc (CoDesign for Accessibility). Med deltagande aktionsforskning vill vi bidra med kunskap om hur man utformar eHälsotjänster med kognitiv tillgänglighet i åtanke.

På Habilitering & Hälsa jobbar jag som utvecklingsledare med implementering och utveckling av olika typer av eHälsotjänster, till exempel videomöten med patienter.

Jag tror starkt på vikten av att arbeta mot de mål för hållbar utveckling som FN har fastställt, och hoppas kunna bidra till god hälsa och välbefinnande och minskad ojämlikhet med min forskning.

Profilbild av Marika Jonsson

Publikationer

Publikationslista