Hoppa till huvudinnehållet

Miriam Börjesson Rivera

Profilbild av Miriam Börjesson Rivera

Om mig

Jag är forskare på avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign. 

Min forskning handlar på ett mer övergripande plan om att undersöka hur människors vardagliga praktiker kan bli mer miljömässigt hållbara och den roll som digitala teknologier spelar för denna omställning. 

Jag har tidigare arbetat i ett tvärvetenskapligt och designdrivet forskningsprojekt, Beyond Efficiency, som undersöker hållbar stadsutveckling bortom effektivitetsnormen. Jag har också arbetat i Mistra Sustainable Consumption med att kartlägga hållbara praktiker inom forskningsprogrammets tre fokusområden; mat, inredning och semestrande. 

Dessförinnan har jag främst jobbat i projekt knutna till det tvärvetenskapliga forskningscentret CESC – Center for sustainable communications. Där handlade min forskning om hur människor använder IKT (informations- och kommunikationsteknologier) i sin vardag. Bland annat har jag arbetat i projekt där vi undersökt drivkrafter bakom uppkomsten av elavfall från ett produktions- och konsumtionsperspektiv, hur anställda på ett telekomföretag uppfattar och påverkas av mötes- och resepolicy på sin arbetsplats och i sina arbetspraktiker och den smarta, hållbara stadens förutsättningar och begränsningar. Jag har forskat på hur boende i en bostadsrättsförening använde eller inte använde en lådcykelpool som fanns till deras förfogande och hur detta kom att påverka deras transportmönster. Jag har också studerat människors digitala konsumtion och hur man kan använda den kunskapen för att förbättra hållbarhetsbedömningar av nya produkter och tjänster. Förutom detta har jag också arbetat i ett projekt där vi undersökte förutsättningar och villkor för en miljömässigt hållbar delningsekonomi. Detta projekt var en del av CESC-projektet ICTUS (ICT for Urban Sustainability) där vi tittar på hur digitalisering och hållbarhetsmålen kan kopplas samman i planeringen för hållbara smarta städer.