Hoppa till huvudinnehållet

Marcus Jawerth

Profilbild av Marcus Jawerth

Om mig

Forskarstuderande, KTH  
Wallenberg Wood Science Centre & Avdelningen för Ytbehandlingsteknik

Jobbar med lignin som härdplastskomponent sedan 2015. I projektet ingår kemisk modifikation av modellföreningar och ligninfraktioner, härdning av härdplaster samt karakteriseringsmetoder. 

Tidigare: Civ. ing. Makromolekylära Material, KTH

Profilbild av Marcus Jawerth