Hoppa till huvudinnehållet

Nina Emami

Profilbild av Nina Emami

Industridoktorand

Detaljer

Arbetar vid

LÄRANDE I STEM

Adress
BRINELLVÄGEN 68

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Forskarstuderande om 50% och förstelärare inom Teknik/NO/MA på utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun 50%.

Forskningsområde:  Systemtänkande (systemteori)

Min första studie inom ramen för min forskarutbildning handlar om hur elever i årskurs sex uttrycker systemtänkande när de talar om tekniska system, närmare bestämt spillvattensystemet.

Vårt samhälle är föränderligt och nya tekniska innovationer tar plats och både etablerade och nya tekniska system omformas och utvecklas hela tiden. Man behöver förstå denna komplexitet och utveckling, inte bara för att tekniska system har en mer framträdande roll i våra dagliga liv, utan även för en generell förståelse för teknik. Ett argument för att elever ska lära sig om tekniska system är att de därigenom kan utveckla systemtänkande. Ett annat är att vi som medborgare i en demokrati behöver ha en grundläggande förståelse för den teknik och de tekniska system som omger oss för att aktivt kunna delta i och ta ställning till centrala samhällsfrågor.

Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskus sex uppfattar tekniska system och hur de uttrycker systemtänkande i tekniska system, med spillvattensystemet som ett exempel. Som metod kommer individuella intervjuer att användas och som ett komplement till intervjuerna får informanterna möjlighet att skissa sin förståelse av systemet på papper.  Studien kan även ge möjlighet att i framtiden kartlägga vilka kunskaper och färdigheter som är centrala för att lära ut tekniska system för att utveckla studenternas systemtänkande.

Profilbild av Nina Emami