Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sara Larsson Fällman

Profilbild av Sara Larsson Fällman

Om mig

Min forskningsprofil vid avdelningen för ergonomi

Mitt forskningsområde är organisering och ledarskap. Mitt avhandlingsarbete fokuserar på ett hållbart ledarskap och hållbara arbetsförhållande för personal inom vård- och omsorg, fokus är på flexibilitet – hård styrning.

Examina

2011 – Magisterexamen Vårdvetenskap/Distriktssköterska, Högskolan i Borås.

1998 – Kandidatexamen/Sjuksköterska, Högskolan i Borås.

Pedagogisk verksamhet

2016 – Kursansvarig för Hälsoekonomi 7,5 hp

2013 – 2015 Kursansvarig för Vård- och omsorgsadministration, 30 hp, Högskolan i Borås

2011 – 2013 Kursansvarig för Hälsofrämjande och förebyggande vård, 7,5 hp, sjuksköterskeutbildningen, Högskolan i Borås

2011 – 2012 Högskolepedagogisk utbildning, 15 hp, Högskolan i Borås

Handledare för kandidatuppsatser

Anställningar

2016 – Doktorand, KTH

2011 – Adjunkt, Högskolan i Borås

2009 – 2014 Sjuksköterska/distriktssköterska, Alingsås; Vårdcentral

2005 – 2009 Sjuksköterska, Göteborg; sjukhus, vårdcentral, hemsjukvård

1998 – 2005 Sjuksköterska, Oslo; Ullevål sjukhus och Radiumhospitalet, hemsjukvård

Profilbild av Sara Larsson Fällman