Susanne Carlsson

UTB ADMIN

Works for
UTBILDNINGSKANSLI
E-mail
suscar@kth.se
Telephone
+46 8 790 72 41
Link
www.kth.se/profile/suscar/
Susanne Carlsson https://www.kth.se/social/files/4f2117aff276545d2d000011/profilbild_200.jpg Kungliga Tekniska högskolan

About me

Samordnar VFU-platserna för studenterna på Civilingenjör- och lärarprogrammet och Ämneslärarutbildning åk 7-9. (VFU=verksamhetsförlagd utbildning). Jobbar även i receptionen, KTHB.

u1ccu65y
Feedback New